ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA)

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Pięciodniowy kurs w pełni zgodny z najnowszą edycją biblioteki ITIL® (ITIL® 2011 Edition) zapoznający uczestników z obszarem utrzymania i wsparcia operacyjnego usług (Operational Support & Analysis). Szkolenie koncentruje się na operacyjnych aktywnościach realizowanych w ramach procesów, wykorzystywanych technikach, mierzeniu ich efektywności i ich doskonaleniu. Kurs przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat ITIL® Intermediate: Operational Support & Analysis wydawany przez organizację akredytującą.

Adresaci
 • Kadra kierownicza w zakresie IT, pracownicy i kierownicy zespołów IT
 • Konsultanci IT
 • Właściciele procesów IT i Właściciele Usług IT
 • Audytorzy procesów w zakresie IT
 • Profesjonaliści IT związani z operacyjnym zarządzaniem usługami, obsługą zgłoszeń użytkowników usług, nadzorem nad nadawaniem uprawnień dostępu użytkownikom i bieżącym monitorowaniem infrastruktury IT
 • Przyszli trenerzy w obszarze zarządzania usługami IT
 • Osoby zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania usługami IT i rozwojem swojej kariery w tym obszarze
Materiały szkoleniowe
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Słownik pojęć i skrótów
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi
Certyfikat
 • Dyplom ukończenia szkolenia wydany przez RETHINK
 • Certyfikat ITIL® Intermediate Operational Support and Analysis w formie elektronicznej wydany przez głównego akredytora – PEOPLECERT.
Zakres szkolenia
 • Wprowadzenie do utrzymania i wsparcia operacyjnego usług (Introduction to Operational Support & Analysis)
 • Proces Zarządzania zdarzeniami (Event Management)
 • Proces Zarządzania incydentami (Incident Management)
 • Proces Realizacji wniosków (Request Fulfilment)
 • Proces Zarządzania problemami (Problem Management)
 • Proces Zarządzania uprawnieniami dostępu (Access Management)
 • Funkcje eksploatacji usług, role i odpowiedzialności
 • Wdrożenie, doskonalenie i wyzwania technologiczne
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi i wyjaśnieniem

Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin ITIL® Intermediate Operational Support and Analysis.

Informacje dodatkowe
 • Czas trwania szkolenia: 5 dni.
 • Wielkość grupy: 8-12 osób.
 • Wymagania: Certyfikat ITIL®Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation wraz
  z certyfikatem ITIL®Foundation Bridge.
  Znajomość języka angielskiego.

ITIL® Intermediate Capability Stream: Operational Support & Analysis (OSA)

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od
Inne w kategorii Szkolenia ITIL® i Lean IT

TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU NAZWA SZKOLENIA CENA PLN
05-06.03.2018 06.03.2018 Lean IT Foundation 1 350 zł 1 750 zł Więcej
05-07.02.2018 07.02.2018 ITIL® Foundation 1 200 zł 1 400 zł Więcej
19-21.03.2018 21.03.2018 ITIL® Foundation 1 200 zł 1 400 zł Więcej
28-30.03.2018 30.03.2018 ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Strategy (SS) 2 300 zł Więcej
09-11.04.2018 11.04.2018 ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Design (SD) 2 300 zł Więcej
18-20.04.2018 20.04.2018 ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Transition (ST) 2 300 zł Więcej
18-20.04.2018 20.04.2018 ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Operation (SO) 2 300 zł Więcej