DATA SCIENCE MASTERCLASS

Definiowanie i wdrażanie strategii przewagi informacyjnej, z wykorzystaniem metod i narzędzi Data Science / Machine Learning. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do systematycznego budowania zdolności biznesowych zapewniających przewagę konkurencyjną dzięki lepszemu wykorzystaniu danych dostępnych w ekosystemie biznesowym organizacji.

DATA SCIENCE MASTERCLASS

Warsztat przeznaczony jest dla decydentów, odpowiedzialnych za zbudowanie kultury „fact based managemet” i zaawansowanych kompetencji analitycznych, oraz dla osób które odpowiadają za skuteczność i efektywność biznesowego wykorzystania cyfrowych aktywów organizacji, w inicjatywach takich jak monetyzacja danych, Big Data itp.

DATA SCIENCE MASTERCLASS

DATA SCIENCE MASTERCLASS

Information Superiority

Fundament: Kluczowe koncepcje przewagi informacyjnej: information warfare, information productivity, OODA. Koncepcja Information Superiority a architektura zwinnej korporacji.  Znane i mniej znane przykłady strategii Information Superiority.

Ludzie, procesy, narzędzia: Od rutynowych raportów do wytwórni modeli analitycznych. Rola Data Science jako dyscypliny wspierającej budowanie przewagi informacyjnej. Role, procesy, dobre praktyki i narzędzia związane z dyscypliną Data Science. Sztuczna Inteligencja, Machine Learning i Data Science – ścieżki rozwoju kompetencji, ról, procesów i technologii. Model dojrzałości Information Superiority.

Kapitał Cyfrowy: Monetyzacja danych: mity i fakty, okazje i bariery. Profilowanie i ontologie. Znane i potencjalne zastosowania biznesowe.

Machine Learning dla zaawansowanych

Uczestnicy tego warsztatu zapoznają się z praktycznymi metodami tworzenia i weryfikacji rozwiązań wykorzystujących podejście Machine Learning.

Jakiem możliwości i wyzwania oznacza wdrożenie Machine Learning jako paradygmatu w procesach podejmowania i monitorowania decyzji. Machine Learning a autonomia procesów i usług.

Narzędzia wspierające koncepcję Machine Learning. Jak przeprowadzić praktyczną weryfikację tej koncepcji w konkretnym zastosowaniu biznesowym. Od prototypu do docelowego rozwiązania – wizja architektury, ścieżki dojścia, organizacja.

Zaawansowane kompetencje analityczne – skąd je brać, jak je rozwijać i utrzymywać. Kompetencje „horyzontalne” i branżowe. Zagadnienia governance związane z Machine Learning (role, odpowiedzialności, zadania, kryteria oceny).

DATA SCIENCE MASTERCLASS

Zajęcia w ramach programu Master Class  prowadzone są przez wykładowców wiodących i zaproszonych gości. Wykładowcami wiodącymi cyklu są członkowie RETHINK TANK: prof. Bogumił Kamiński, dr Przemysław Szufel.

Zobacz takze:

2020-06-18 12:47:53

O co KANBAN? - retransmisja webinarium

#Agile, #KANBAN, #lean, #transformacje agile,

2020-05-25 18:46:13

Osobista tablica Kanban

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,

2020-05-25 18:15:55

Co to jest Kanban?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,