DATA SCIENCE MASTERCLASS

Definiowanie i wdrażanie strategii przewagi informacyjnej, z wykorzystaniem metod i narzędzi Data Science / Machine Learning. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do systematycznego budowania zdolności biznesowych zapewniających przewagę konkurencyjną dzięki lepszemu wykorzystaniu danych dostępnych w ekosystemie biznesowym organizacji.

DATA SCIENCE MASTERCLASS

Warsztat przeznaczony jest dla decydentów, odpowiedzialnych za zbudowanie kultury „fact based managemet” i zaawansowanych kompetencji analitycznych, oraz dla osób które odpowiadają za skuteczność i efektywność biznesowego wykorzystania cyfrowych aktywów organizacji, w inicjatywach takich jak monetyzacja danych, Big Data itp.

DATA SCIENCE MASTERCLASS

DATA SCIENCE MASTERCLASS

Information Superiority

Fundament: Kluczowe koncepcje przewagi informacyjnej: information warfare, information productivity, OODA. Koncepcja Information Superiority a architektura zwinnej korporacji.  Znane i mniej znane przykłady strategii Information Superiority.

Ludzie, procesy, narzędzia: Od rutynowych raportów do wytwórni modeli analitycznych. Rola Data Science jako dyscypliny wspierającej budowanie przewagi informacyjnej. Role, procesy, dobre praktyki i narzędzia związane z dyscypliną Data Science. Sztuczna Inteligencja, Machine Learning i Data Science – ścieżki rozwoju kompetencji, ról, procesów i technologii. Model dojrzałości Information Superiority.

Kapitał Cyfrowy: Monetyzacja danych: mity i fakty, okazje i bariery. Profilowanie i ontologie. Znane i potencjalne zastosowania biznesowe.

Machine Learning dla zaawansowanych

Uczestnicy tego warsztatu zapoznają się z praktycznymi metodami tworzenia i weryfikacji rozwiązań wykorzystujących podejście Machine Learning.

Jakiem możliwości i wyzwania oznacza wdrożenie Machine Learning jako paradygmatu w procesach podejmowania i monitorowania decyzji. Machine Learning a autonomia procesów i usług.

Narzędzia wspierające koncepcję Machine Learning. Jak przeprowadzić praktyczną weryfikację tej koncepcji w konkretnym zastosowaniu biznesowym. Od prototypu do docelowego rozwiązania – wizja architektury, ścieżki dojścia, organizacja.

Zaawansowane kompetencje analityczne – skąd je brać, jak je rozwijać i utrzymywać. Kompetencje „horyzontalne” i branżowe. Zagadnienia governance związane z Machine Learning (role, odpowiedzialności, zadania, kryteria oceny).

DATA SCIENCE MASTERCLASS

Zajęcia w ramach programu Master Class  prowadzone są przez wykładowców wiodących i zaproszonych gości. Wykładowcami wiodącymi cyklu są członkowie RETHINK TANK: prof. Bogumił Kamiński, dr Przemysław Szufel.

Wpisy na blogu

DIGITAL CHAMPIONS 2017

01.08.2017

Zobacz zapis wideo IV Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. www.digitalchampions.online

API Economy Teaser

05.05.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

02.03.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.