DIGITAL CHAMPIONS 2016

Materiał zawiera szczegółową relację z przebiegu Forum Digital Champions które odbyło się w październiku 2016 w hotelu Soundgarden w Warszawie.

FORUM 2016

Tegoroczne forum Digital Champions, organizowane przez RETHINK, we współpracy z doborowym gronem partnerów jednoznacznie pokazało jak bardzo zagadnienia składające się na transformację cyfrową organizacji przykuwają uwagę decydentów i specjalistów.

Na konferencję zrealizowaną w oparciu o sprawdzony, autorski format zarejestrowało się w tym roku niemal 400 uczestników. Fundamentem społeczności Digital Champions było w tegorocznej edycji kilkudziesięciu prelegentów, znanych menedżerów, przedsiębiorców, ekspertów, naukowców i publicystów. Dzielili się oni swoim doświadczeniem w ramach debat, wywiadów eksperckich, warsztatów oraz wykładów.

RETHINK wraz z Radą Programową Forum, której jak w poprzednich latach przewodniczył prof Piotr Płoszajski zaproponowali uczestnikom Digital Champions 2016 ramy merytoryczne odzwierciedlające najbardziej dziś aktualne i intrygujące wątki cyfrowej transformacji.

Otwierająca Forum prezentacja (“Witaj w świecie Legonomii”) zarysowała mapę zagadnień – takich jak hiperkonkurencja, konwergencja biznesowa, ekonomia doświadczeń, infostruktura, kapitał cyfrowy, czy innowacyjność – tworzących strategiczny kontekst dla cyfrowych transformacji. Jednocześnie zagadnienia te pojawiały się w kolejnych wątkach konferencji, podejmowane przez panelistów i prowadzących warsztaty łącząc je w
swoistą podróż po świecie cyfrowej transformacji.

Sztuczna inteligencja w zastosowaniach biznesowych

Wątkiem, który powracał na konferencji kilkakrotnie był wątek Sztucznej Inteligencji (AI). Nie ulega wątpliwości, że następuje dziś dynamiczna komercjalizacja dorobku tej rozległej i zróżnicowanej dyscypliny naukowej. Fakt ten budzi coraz więcej zainteresowania, pytań i emocji a forum Digital Champions było pierwszą konferencją biznesową w Polsce, która tak wyraźnie wyeksponowała temat goszczący dotąd głównie na forach naukowych, jednocześnie promując go w sposób “przyjazny dla publiczności”.

Punktem wyjścia dla tego wątku – a jednocześnie pierwszym przystankiem podróży po zagadnieniach cyfrowej transformacji – była rozmowa z udziałem prof. Jarosława Arabasa, (Politechnika Warszawskiej) i Edwina Bendyka (red naukowy miesięcznika Polityka, autor znanego bloga Antymatrix). Zagadnieniem przewodnim było nieco publicystyczne pytanie – “kiedy maszyny zabiorą nam biznes”. Uczestnicy otrzymali smakowitą i inspirującą mieszankę futurologii, humanistycznego spojrzenia na bariery i konsekwencje rozwoju technologii, oraz przeglądu konkretnych możliwości oferowanych przez rozwiązania spod znaku AI.

Kolejnym punktem w wątku AI była rozmowa z udziałem prof. Piotra Płoszajskiego (SGH) i Leszka Sołdana – matematyka, informatyka, menedżera, a przede wszystkim mistrza Go (5 dan), który piętnaście razy zdobył tytuł Mistrza Polski w tej dyscyplinie. Tematem przewodnim była próba poglądowego przeanalizowania wydarzenia jakim było zwycięstwo platformy AlphaGo w meczu z Lee Sedolem oraz sformułowania tez na temat znaczenia i konsekwencji tego wydarzenia dla naszego rozumienia ewolucji maszynowej inteligencji.

Ostatnim elementem w tym wątku były warsztaty pokazujące praktyczne zastosowania biznesowe i narzędzia Machine Learning prowadzone przez dwóch młodych profesorów SGH – Bogumiła Kamińskiego i Przemysława Szufela. Obydwaj naukowcy, będący też członkami zespołu ekspertów RETHINK TANK, pokazali pokazali jak naukowe koncepcje zastosować w “twardej” biznesowej praktyce, sprawnie posługując się technologią open source i zbudowaną na żywo, w trakcie 30 minutowej prezentacji zaawansowaną infrastrukturą obliczeniową wykorzystującą Amazon Web Services. Nawiasem mówiąc, gdy Przemek Szufel wyjaśnił, że koszt wykorzystania wartej setki tysięcy złotych infrastruktury do weryfikacji możliwości zbudowanej na gorąco aplikacji wynosi 6,50 PLN, sala zamilkła …

FORUM 2016

Przywództwo to temat modny i często eksploatowany na konferencjach biznesowych. Magda Dziewguć (Google) stanęła przed niełatwym zadaniem poprowadzenia debaty o przywództwie tak by dotrzeć do tez ważnych i niebanalnych. Trzeba powiedzieć że zarówno prowadząca – która zaczęła panel od prowokacyjnego, symbolicznego wykreślenia przymiotnika “cyfrowa” z tytułu panelu – jak i znakomici paneliści stanęli na wysokości zadania. Wśród licznych ważnych zagadnień rodzących się na styku ewolucji gospodarki i technologii szczególnie mocno wybrzmiało przesłanie o roli fundamentalnych, ludzkich wartości w motywacjach prowadzących do sukcesu biznesowego. W tym kontekście pojawiło się, jak to określiła prowadząca panel, „najważniejsze słowo – ‘miłość’”, będące syntezą wszystkich twórczych, nieegoistycznych motywacji, których źródłem jest empatyczny stosunek do świata i ludzi.  Tę wybitnie humanistyczną perspektywę na zagadnienie transformacji i rozwoju firmy wprowadził Piotr Voelkel, twórca grupy VOX. Tezy te odbiły się wielokrotnym echem w innych debatach i rozmowach kuluarowych.

Dzięki dyskusji panelistów – doświadczonych przedsiębiorców i menedżerów uczestnicy konferencji mieli okazję dotknąć przysłowiowego „słonia na środku pokoju” – czyli znaczenia autonomii, wolności, odpowiedzialności w budowaniu (i transformowaniu) nowoczesnych, odnoszących sukces organizacji. O specyfice procesów radykalnej zmiany w silnie zhierarchizowanych i upolitycznionych organizacjach niebanalnie mówili Rafał Grodzicki, wieloletni decydent największych instytucji finansowych oraz Ireneusz Piecuch, doświadczony menedżer głęboko zaangażowany w procesy transformacyjne w organizacjach takich jak Orange czy Poczta Polska, reprezentujący też perspektywę największej izby polskiego przemysłu informatycznego. O szerokim kontekście cyfrowych transformacji – wynikającym ze specyfiki “płynnej nowoczesności”, i jej konkretnych przejawach w rozwoju organizacji ciekawie mówił Jacek Królik, partner RETHINK. Nie zabrakło spojrzenia globalnego dzięki kontrybucji Jacka Stryczyńskiego, szefa działającego w Polsce centrum rozwojowego firmy Lionbridge – światowego potentata w dziedzinie usług szeroko rozumianej lokalizacji produktów i usług, a także Feliksa Szyszkowiaka, szefa transformacji cyfrowej w BZ WBK.

FORUM 2016

Arcyciekawy wywiad przeprowadzony z Piotrem Voelkelem przez dr Małgorzatę Bonikowską, szefową magazynu THINK TANK połączył sesję o transformacji z kolejnym dużym wątkiem konferencji, jakim była sesja o projektowaniu i monetyzacji doświadczeń. Piotr Voelkel przedstawił argumenty za tym by traktować design – rozumiany znacznie szerzej niż tradycyjne “wzornictwo przemysłowe” – jako jedną z najważniejszych dyscyplin nowoczesnego biznesu. Należy jednocześnie podkreślić że dla Piotra Voelkela ta teza przekłada się na konkret wieloletnich doświadczeń rozwoju bardzo różnorodnej grupy firm, które połączyła idea “Human Touch”, nawiązującą do istoty współczesnego designu.

Kolejny punkt sesji – debatę – rozpoczęła swoista rozgrzewka z dwoma liderami firm działających w branżach, w których dobrze zaprojektowane doświadczenia stanowią o być albo nie być produktu (a czasem i firmy). Grzegorz Miechowski, szef notowanej na GPW 11Bit Studios, twórcy między innymi gry “The War of Mine”, łączącej antywojenne przesłanie z niekwestionowanym sukcesem komercyjnym, opowiadał o mechanizmach funkcjonowania “fabryki cyfrowych doświadczeń”. Nie tylko, zresztą, cyfrowych – fandomy najpopularniejszych tytułów, skutecznie łączą doświadczenia w świecie rzeczywistym z tymi które są podstawą dobrego “gameplay”. Wojtek Ozimek, szef One2Tribe, firmy zajmującej się “grywalizacją” procesów biznesowych (a szerzej mówiąc – wdrażaniem rozwiązań opartych o koncepcję “behavioral economics”) pokazywał jak wykorzystać mechanizmy psychologiczne rządzące światem gier w biznesie. One2Tribe, firma powstała jako studio gier społecznościowych, tworzy dziś innowacyjne rozwiązania wspierające efektywność procesów biznesowych, integrujące technologię, dane i wiedzę o podstawach psychologicznych motywacji.

Do panelu dołączyli przedstawiciele wielokrotnie nagradzanych za innowacyjność banków – Magdalena Macko odpowiedzialna za jakość usług bankowych w Millenium i Tomasz Motyl, Chief Innovation Officer Alior Banku. Grono panelistów dopełnił też Wiesław Kotecki, odpowiedzialny w Deloitte Digital za praktykę projektowania doświadczeń w regionie. Rozmowa w tym gronie dotyczyła tego na ile adekwatne są praktyki wypracowane przez producentów gier dla projektowania złożonych usług, oferowanych przez różnorodne kanały, w których model wartości nie zawsze stwarza przestrzeń do wyrafinowanych innowacji, a wręcz przeciwnie – satysfakcja klienta jest tym większe im prostsza i krótsza jest jego interakcja z usługą. Paneliści podzielili się swoimi doświadczeniami na temat radzenia sobie z podobnymi “paradoksami projektowania” wymagającymi równoważenia potrzeb klienta i interesów organizacji w procesie innowacji produktowej (value innovation).

Szereg poruszonych tu wątków znalazło swoją kontynuację w kolejnym dniu konferencji – czy to w postaci warsztatów na temat gamifikacji, czy też w postacie całej sesji poświęconej procesom innowacyjnym w dojrzałych organizacjach. Sesję zakończyła zaś brawurowa, multimedialna prezentacja o granicach interakcji przeprowadzona przez Wiesława Bartkowskiego, wykładowcy Uniwersytetu SWPS eksperta od zagadnień projektowania na styku sztuki, informatyki i biznesu. Posługując się niebanalnymi i niezwykle sugestywnymi przykładami, Wiesław udowodnił, że przed projektowaniem rozwiązań interaktywnych tworzących inteligentne środowisko życia i pracy, jest dziś ogromna perspektywa rozwoju, i ogromna przestrzeń dla wykorzystania czysto ludzkiej, nie dającej się w prosty sposób zautomatyzować kreatywności.

Sesja uchyliła drzwi do kolejnego bloku rozmów, debat i warsztatów jakie odbyły się kolejnego dnia. Jednym z nich była sesja Fabryki Innowacji, o której piszemy dalej. Uczestnicy mogli też w praktyce zapoznać się z możliwościami gamifikacji procesów na warsztatach prowadzonych przez One2Tribe, oraz możliwościami wykorzystania narzędzi analitycznych firmy SAS do zarządzania doświadczeniem klienta w kanałach elektronicznych, w czasie rzeczywistym. Mogli także przedyskutować miejsce praktyk spod znaku Design Thinking w szeroko rozumianym procesie innowacji produktowej.

FORUM 2016

Sesja na temat kapitału cyfrowego stanowiła znaczące poszerzenie i pogłębienie zagadnień poruszanych w tym obszarze w roku ubiegłym.

O ile jednak ubiegłoroczna edycja prezentowała punkt widzenia decydentów odpowiedzialnych za szeroki zakres zagadnień biznesowych, tegoroczna powierzona została gronu liderów zajmujących się “kapitałem cyfrowym” na co dzień. W debacie udział wzięły osoby odpowiedzialne specyficznie za budowanie i doskonalenie “przewagi informacyjnej”, pełniące formalnie lub de facto rolę Chief Data Officers, oraz przedstawiciele ekosystemu podmiotów dostarczających dostęp do “banków informacji” i usług pozwalających na ich produktywne wykorzystanie.

W pierwszej z tych ról wystąpiła Anna Bogdańska, która swoje bogate doświadczenie w zakresie e-Commerce dyskontuje zajmując się marketingiem strategicznym w znanej sieci detalicznej Euro AGD. Artur Bodych, szef grupy Netsprint, reprezentował bodaj najprężniej rozwijającą się, polską firmę będącą komercyjnym bankiem danych o użytkownikach internetu oraz dostawcą usług zapewniających ich efektywne wykorzystanie w komunikacji marketingowej i procesach sprzedaży. Udział Krzysztofa Sieroty, CTO Wirtualnej Polski oraz Marka Kowala, Group Data Officera w grupie Reigner Axel Springer łączył oba światy, jako że zarówno WP jak i Onet są przykładami firm działających zarówno jako banki kapitału informacyjnego jak i jego aktywni użytkownicy. W panelu wziął też udział prof Bogumił Kamiński, szef Zakładu Wspomagania i Analiz Decyzji SGH, ekspert zaangażowany w wiele projektów biznesowych związanych z Big Data / Machine Learning, kształcący analityków biznesowych w zakresie metod i narzędzi dyscypliny “Data Science”.

Debata pokazała z jednej strony jak idea przewagi informacyjnej (Information Superiority) przekłada się na konkretne strategie i inicjatywy biznesowe, procesy i narzędzia. Wiele uwagi poświęcono praktycznym metodom radzenia sobie z wyzwaniami takimi jak zapewnienie opłacalności inwestycji w zdolności analityczne, taktyce budowania kompetencji w dziedzinie Data Science (budowanie modeli analitycznych versus ich doskonalenie i eksploatacja) tworzeniu kultury analitycznej i promocji idei zarządzania opartego na faktach (evidence based management). Ideą, która mocno wybrzmiała w debacie była idea prototypowania analitycznego (szybkiego testowania modeli analitycznych i jakości źródeł danych) jako podstawowego narzędzia pozwalającego na racjonalizację i zwinną implementację strategii przewagi informacyjnej.

Uczestnicy zmierzyli się też z zadaniem opisania powstającego na naszych oczach ekosystemu kapitału cyfrowego, stanowiącego w cyfrowym świecie analogię instytucji finansowych – banków informacji i pośredników świadczących usługi dodane w oparciu o wielkie źródła danych. Debata wyeksponowała najważniejszy bodaj paradoks dotyczący przewagi informacyjnej: choć sama zdolność do gromadzenia danych jest czystym kosztem i nie prowadzi automatycznie do uzyskania jakiejkolwiek przewagi, to dla organizacji które skutecznie stosują i doskonalą praktyki data science na potrzeby biznesu, zakres danych, którymi dysponują stanowi podstawowe ograniczenie dla możliwej do uzyskania przewagi informacyjnej. A dane podlegają dzisiaj błyskawicznej konsolidacji w skali globalnej – zmierzamy do sytuacji w której “prawie wszystkie dane będą w rękach nielicznych firm”.

Uczestnicy konferencji mieli okazję “dotknąć” zagadnień, których dotyczyła debata na warsztatach prowadzonych drugiego dnia przez specjalistów z firm Netsprint, Google, SAS, oraz na wspomnianych wcześniej warsztatach Machine Learning, zorganizowanych przez RETHINK a prowadzonych przez Bogumiła Kamińskiego i Przemka Szufela z SGH.

FORUM 2016

W świecie ciągłej zmiany klienci pozostają lojalni przede wszystkim wobec firm i produktów które się rozwijają, porzucają te które stwarzają wrażenie stagnacji. Sytuacja ta sprzyja firmom, które chcą odnieść sukces, mają pomysły atrakcyjne dla inwestorów i niewiele – albo nic – do stracenia. Firmy, które odniosły znaczące sukcesy są z kolei bardziej skłonne utrzymywania status quo i niechętnie podejmują zmiany które “kanibalizują sukces”. Taka dynamika prowadzi często do radykalnych zmian na rynkach, zwłaszcza tych które podlegają procesom deregulacji. Jej skutkiem jest choćby załamanie się biznesu firm telekomunikacyjnych w Europie, w których atrakcyjne nisze usług dodanych przejęli usługodawcy “Over-The-Top”, o czym pierwszego dnia konferencji ciekawie opowiadał Rob Hingston z Sigma-Systems, w wykładzie omawiającym studium przypadku transformacji procesu zarządzania cyklem życia produktów u operatora usług cyfrowych.

Przedpołudnie drugiego dnia konferencji poświęcone było już w całości innowacyjności. Metafora “fabryk innowacji” oddaje tezę Forum, że w gospodarce cyfrowej innowacyjność, rozumiana jako zdolność do utrzymania lojalności klientów dzięki systematycznemu doskonaleniu i rozwojowi modeli wartości i modeli biznesowych przestaje być grą dla wybranych, a staje się koniecznością dla wszystkich.

Walka postu z karnawałem

Działania regulatorów na rynku finansowym rodzą pytania o to czy podobne scenariusz nie czeka banków, których biznes – przynajmniej w obszarze stosunkowo łatwych ale i atrakcyjnych marżowo produktów – przejąć mogą startupy finansowe i usługodawcy integrujący usługi finansowe w bardziej atrakcyjne dla konsumentów modele wartości. Na tej kanwie intelektualną rozgrzewkę zapewnił uczestnikom konferencji Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej, prowadząc pełną energii debatę “Walka postu z karnawałem”. Jej tematem przewodnim były relacje między “fintechami” a bankami, wynikające z różnic w potencjale innowacyjnym oraz pozycji rynkowej. Stronę banków reprezentował Grzegorz Pawlicki, odpowiadający w PKO BP za innowacje i doświadczenie klienta. Perspektywę “fintech” przedstawił Miłosz Brakoniecki, lider firmy analityczej Obserwatorium i współtwórca siepomaga.pl, popularnej platformy społecznego finansowania, przez wiele lat odpowiedzialny za bankowość elektroniczną w BZ WBK. Trzecim panelistą był Mariusz Kaczmarek, doświadczony menedżer zarządzający operacjami w branży finansowej, oraz wieloletni CIO w Raiffeisen PL, gdzie współtworzył jedne z pierwszych innowacji w obszarze bankowości mobilnej, obecnie – szef firmy informatycznej CMP.

Doświadczenie rozmówców zaowocowało bardzo bezpośrednią, merytoryczną rozmową. Pokazała ona, że banki świadome są tego że walka o klienta wymaga od nich innowacyjności. Z drugiej strony, wobec regulacji wymuszających współpracę z “third party providers” – będących na rynku usług finansowych odpowiednikiem OTT z rynku telekomunikacyjnego – nie mają złudzeń co do ograniczeń związanych z barierami dotyczącymi podejmowania ryzyka innowacji w dojrzałych organizacjach sektora finansowego. Przedstawiciele fintechów – na co wskazują analizy Obserwatorium – twierdzą, że banki są dla nich niezbędnymi partnerami biznesowymi. Pytanie brzmi, czy do tej tezy nie należałoby dopisać: “na razie” …

FORUM 2016

Działania regulatorów na rynku finansowym rodzą pytania o to czy podobne scenariusz nie czeka banków, których biznes – przynajmniej w obszarze stosunkowo łatwych ale i atrakcyjnych marżowo produktów – przejąć mogą startupy finansowe i usługodawcy integrujący usługi finansowe w bardziej atrakcyjne dla konsumentów modele wartości. Na tej kanwie intelektualną rozgrzewkę zapewnił uczestnikom konferencji Maciej Samcik, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej, prowadząc pełną energii debatę “Walka postu z karnawałem”. Jej tematem przewodnim były relacje między “fintechami” a bankami, wynikające z różnic w potencjale innowacyjnym oraz pozycji rynkowej. Stronę banków reprezentował Grzegorz Pawlicki, odpowiadający w PKO BP za innowacje i doświadczenie klienta. Perspektywę “fintech” przedstawił Miłosz Brakoniecki, lider firmy analityczej Obserwatorium i współtwórca siepomaga.pl, popularnej platformy społecznego finansowania, przez wiele lat odpowiedzialny za bankowość elektroniczną w BZ WBK. Trzecim panelistą był Mariusz Kaczmarek, doświadczony menedżer zarządzający operacjami w branży finansowej, oraz wieloletni CIO w Raiffeisen PL, gdzie współtworzył jedne z pierwszych innowacji w obszarze bankowości mobilnej, obecnie – szef firmy informatycznej CMP.

Doświadczenie rozmówców zaowocowało bardzo bezpośrednią, merytoryczną rozmową. Pokazała ona, że banki świadome są tego że walka o klienta wymaga od nich innowacyjności. Z drugiej strony, wobec regulacji wymuszających współpracę z “third party providers” – będących na rynku usług finansowych odpowiednikiem OTT z rynku telekomunikacyjnego – nie mają złudzeń co do ograniczeń związanych z barierami dotyczącymi podejmowania ryzyka innowacji w dojrzałych organizacjach sektora finansowego. Przedstawiciele fintechów – na co wskazują analizy Obserwatorium – twierdzą, że banki są dla nich niezbędnymi partnerami biznesowymi. Pytanie brzmi, czy do tej tezy nie należałoby dopisać: “na razie” …

FORUM 2016

Po rozgrzewającej umysły rozmowie przyszedł czas na debatę poświęconą praktyce organizacji procesów innowacyjnych w dojrzałych organizacjach. O tym jak zorganizować rozwój oferty cyfrowych usług – zarówno poprzez działania R&D jak i poprzez systematyczną kooperację ze startupami – opowiadał Marcin Ratkiewicz, przedstawiciel Orange Labs. Kajetan Malinowski, Product Director firmy Lionbridge opowiedział o presji innowacyjnej wywieranej na ekosystemy B2B przez wzrost konkurencyjności globalnego rynku usług i produktów cyfrowych B2C. Zmusza on uczestników tych ekosystemów do innowacji w zakresie oferty, procesów obsługi oraz ekosystemów zapewniających kluczowe kompetencje. Podał też przykłady rozwiązań dzięki którym globalny dostawca usług B2B jakim jest Lionbridge kreuje nowe strumienie przychodów dzięki innowacyjnym usługom. Jowita Michalska, CMO w firmie Burda International i twórczyni Digital University przedstawiła ciekawy przykład koncepcji ekosystemu zorientowanego na agregację startupów, zajmujących się między innymi projektowaniem ubrań, wspieranego przez nowoczesną, cyfrową platformę. Co ważniejsze – koncepcja ta jest jednym z efektów systematycznego stymulowania innowacji w firmie. Łukasz Olek, Chief Product Officer i twórca fintechu Currency One podzielił się refleksją dotyczącą problemów, które towarzyszą procesowi rozwoju firm startupowych inicjując wątek dyskusji który pozwolił nieco odczarować fascynację kulturą startupową często spotykaną w dojrzałych organizacjach.

Członkowie panelu skłonili się ku tezie, że spotykana czasem w dojrzałych firmach agitacja za tym by “działać jak startup” częściej prowadzi do frustracji i nieporozumień niż do realnych sukcesów. Kluczem do sukcesu wydaje się raczej kreowanie dobrych platform współpracy wynikających ze zrozumienia różnic w kulturze, dojrzałości procesów i oczekiwań właścicieli, niż imitacja postaw i rytuałów organizacyjnych. Co nie zwalnia dojrzałych organizacji z obowiązku poszukiwania oraz wdrażanie mechanizmów zwiększających tempo działania i elastyczność organizacji – dostosowanych jednak do skali działania i apetytu na ryzyko. Panel zakończył się podsumowaniem głównych barier występujących w “łańcuchu innowacji” – posłużył on jako punkt wyjścia dla warsztatu prowadzonego przez Olka Soleckiego (RETHINK) w wątku “Praktyka transformacji”.

FORUM 2016

Debaty prowadzone w ramach wątku “Fabryki innowacji” nie wskazywały aby finansowanie było najważniejszą barierą dla innowacyjności organizacji. Wiele podmiotów posiada wystarczające fundusze na rozwój oferty. Jednak istotnym problemem, który przekłada się na efektywność nakładów na innowacje jest jakość innowacyjnych pomysłów. Silosowe struktury, mało elastyczne systemy motywacyjne, oraz brak praktyk wspierających kreowanie i ewaluację pomysłów, sprawiają że w wielu organizacjach rezultaty innowacyjnych projektów rozczarowują w zderzeniu z nakładami czasu i zasobów na ich “dowiezienie”.

Z tego punktu widzenia bardzo ciekawie przebiegała prowadzona przez Miłosza Brakonieckiego debata na temat tego jak efektywnie wykorzystać kapitał inwestycyjny, społeczny i fundusze publiczne. Wzięli w niej udział startupowi przedsiębiorcy, twórcy rozwiązań crowdfundingowych (Arkadiusz Regiec, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Crowdfundingu, Patryk Urban, członek zarządu Się Pomaga) przedstawicieli środowiska inwestorów (Barbara Piasek, szefowa Wolves Summit, Łukasz Zgiep, współtwórca Move Smart. Z debaty wyłoniła się ciekawa rola partnerów takich jak doświadczone fundusze inwestycyjne czy platformy crowdfundingowe. Ich działalność może bowiem służyć nie tyle jako alternatywne źródło kapitału na inwestycje a raczej jako zewnętrzny filtr wspierający procesy selekcję i ewaluację pomysłów.

FORUM 2016

Nieco ryzykowny pomysł żeby całe pół dnia poświęcić na temat obecny od dawna na forach biznesowych – choć oglądany z różnych perspektyw – okazał się trafiony, o czym świadczy również frekwencja i aktywność uczestników na warsztacie Fabryki Innowacji, prowadzonym przez RETHINK w ramach wątku “Praktyka transformacji”. Warsztaty to jeden z ważnych wyróżników forum. Uczestnicy którzy przez półtora dnia słuchają o różnych aspektach cyfrowych transformacji mogą dzięki warsztatom i prowadzącym je ekspertom “dotknąć konkretu”. Po tak wielu debatach poprzeczka oczekiwań ze strony publiczności jest zawieszona dość wysoko, co jest wyzwaniem ale i okazją dla partnerów Forum, aby pokazać swoje rozwiązania, kompetencję i doświadczenie.

W warsztatach Digital Champions 2016 w tej roli znakomicie sprawdzili się – oprócz wspomnianego już RETHINK –  eksperci od grywalizacji procesów (One2Tribe), specjaliści od cyfrowego marketingu (Netsprint, Google), eksperci Deep Learning i analiz biznesowych (SAS, SGH/RETHINK TANK). Osobnym wątkiem była tegoroczna odsłona warsztatu “Inteligentny Świat”. Jej  autorem i mistrzem ceremonii był znany publicysta, znawca świata dronów i robotów, szef fundacji Mikro-Makro Sławomir Kosieliński, wspierany przez ekspertów z firm Mercedes-Benz, Samsung, iRobot, VersaBox, RETHINK a także przez Wiesława Bartkowskiego (U-SWPS).

FORUM 2016

W czwartkowy wieczór, w ramach forumowej gali, odbyła się też uroczystość przyznania nagród laureatom konkursu “Lider Cyfrowego Biznesu”. Formuła tego konkursu też jest nietypowa – kapituła przygląda się uczestnikom konkursu dwukrotnie w odstępie kilku miesięcy. Po pierwsze w fazie wyłaniania nominowanych (nominacje ogłaszane były na ubiegłorocznym forum) a następnie nominowani zapraszani są na briefing dla kapituły, którego celem jest pokazanie tego jak rozwijają się inicjatywy będące podstawą nominacji.

W rezultacie tego procesu laureatami Digital Champions 2016 została Audioteka (zwycięzca kategorii “cyfrowy produkt”) oraz Budimex (w kategorii “cyfrowa transformacja”). Kapituła przyznała też nagrodę Digital Champion dla osobowości zaangażowanej w promowanie pozytywnych wartości i dobrych praktyk związanych z cyfrową transformacją. Jej laureatem została Sylwia Bilska, lider wielu działających z sukcesem inicjatyw eCommerce.

Zobacz takze: