RAISON D'ETRE

RETHINK ISTNIEJE BY WSPIERAĆ CYFROWE TRANSFORMACJE FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH.

Pomagamy w zdefiniowaniu celów i biznesowych przesłanek transformacji. Uczestniczymy w rozwoju cyfrowych zdolności biznesowych organizacji naszych klientów prototypując, budując i wdrażając kluczowe rozwiązania. Angażujemy się w budowanie kompetencji liderów zmian poprzez szkolenia i coaching.

KOMPETENCJE

Know-how i  doświadczenie RETHINK obejmują cztery obszary stanowiące fundament cyfrowych transformacji.

Agile Practices

Budowanie zwinnej organizacji, zdolnej do ciągłej innowacji i  doskonalenia w obszarze oferty, procesów i modeli biznesowych.

Cloud Computing

Modernizacja architektury z wykorzystaniem transformacyjnego potencjału chmury obliczeniowej i platform wspierających ekosystemy cyfrowych usług.

Modern BI/Data Science

Budowanie przewagi informacyjnej dzięki wdrażaniu nowoczesnych procesów, narzędzi i kompetencji analitycznych.

Architecting for Digital

Projektowanie architektury zorientowanej na klienta, roadmapping transformacji i prototypowanie innowacyjnych produktów, usług i platform cyfrowych.

PARTNERZY

Grono partnerów RETHINK tworzą: Jacek Królik, Aleksander Solecki, Borys Stokalski, Andrzej Tarasiewicz. RETHINK oferuje nasze doświadczenie zarządcze, technologiczne i biznesowe. Tworzyliśmy organizacje odnoszące sukcesy, realizujące rocznie setki projektów związanych z budową biznesowych rozwiązań IT. Budowaliśmy zespoły, które współtworzyły cyfrowe aktywa największych firm i instytucji w Polsce. Stworzyliśmy ośrodki transferu wiedzy, które spopularyzowały w Polsce światowe standardy zarządzania projektami, programami, usługami i architekturą korporacyjną. Dziś oferujemy usługi, adresujące najistotniejsze wyzwania cyfrowych transformacji: zmiany w obszarze architektury biznesowej, kultury organizacyjnej, kreowanie przewagi informacyjnej, i przede wszystkim – budowanie zespołów gotowych do pełnienia roli liderów zmiany