Fenomen cyfrowej transformacji zmusza do radykalnego przemyślenia fundamentów biznesu. Relacji z klientami i partnerami. Produktów i modeli biznesowych. Strategii i metod jej wdrażania. Kultury organizacyjnej i formuły przywództwa. Dotyczy to zarówno podmiotów, tworzonych od podstaw jako biznes cyfrowy, jak i dojrzałych, osiągających sukcesy przedsiębiorstw, od lat budujących swoje cyfrowe aktywa.

RAISON D'ETRE

RETHINK ISTNIEJE BY WSPIERAĆ CYFROWE TRANSFORMACJE FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH.

Pomagamy w zdefiniowaniu celów i biznesowych przesłanek transformacji. Uczestniczymy w rozwoju cyfrowych zdolności biznesowych organizacji naszych klientów prototypując, budując i wdrażając kluczowe rozwiązania. Angażujemy się w budowanie kompetencji liderów zmian poprzez szkolenia i coaching.

KOMPETENCJE


Notice: Undefined variable: competence_subtitle in /var/www/rethink/wordpress/wp-content/themes/rethink2016/template/competence.php on line 5

Know how i doświadczenie RETHINK rozwijamy we współpracy z klientami i partnerami w czterech obszarach stanowiących fundament cyfrowych transformacji.

Agile Practices

Budowanie zwinnej organizacji, zdolnej do ciągłej innowacji i  doskonalenia w obszarze oferty, procesów i modeli biznesowych.

Cloud Computing

Eliminacja długu technologicznego z wykorzystaniem transformacyjnego potencjału chmury obliczeniowej.

Data Science / Cognitive Science

Budowanie przewagi informacyjnej dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań analitycznych.

Architecting for Digital

Praca nad architekturą zorientowaną na klienta, roadmapping transformacji i prototypowanie kluczowych innowacji.​

PARTNERZY

Grono partnerów RETHINK tworzą:Jacek Królik, Aleksander Solecki, Borys Stokalski, Andrzej Tarasiewicz. Łączymy doświadczenie zarządcze, technologiczne i biznesowe. Stworzyliśmy odnoszące sukces organizacje, realizujące rocznie setki projektów związanych z budową biznesowych rozwiązań IT. Zespoły, które zbudowaliśmy, współtworzyły cyfrowe aktywa największych działających w Polsce firm i instytucji. Stworzyliśmy ośrodki transferu wiedzy, które wprowadziły na polski rynek i spopularyzowały standardy zarządzania projektami, programami, usługami i architekturą korporacyjną. Dziś oferujemy usługi dotykające najtrudniejszych aspektów cyfrowych transformacji - zmian w obszarze architektury biznesowej, kultury organizacyjnej, kreowaniu przewagi informacyjnej, a przede wszystkim: kreowaniu zespołów pełniących rolę liderów zmiany.