O rethink

Fenomen cyfrowej transformacji otwiera nowe możliwości dla biznesu a jednocześnie zmusza przedsiębiorstwa do radykalnego przemyślenia fundamentów działania. Relacji z klientami i partnerami. Produktów i modeli biznesowych. Strategii i metod jej wdrażania. Kultury organizacyjnej i formuły przywództwa. Dotyczy to zarówno dojrzałych przedsiębiorstw, osiągających sukcesy i od lat budujących swoje cyfrowe aktywa, jak i podmiotów tworzonych od podstaw jako biznes cyfrowy.

RETHINK ISTNIEJE BY WSPIERAĆ CYFROWE TRANSFORMACJE
FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH.

Pomagamy w zdefiniowaniu biznesowych przesłanek transformacji. Uczestniczymy w rozwoju cyfrowych zdolności biznesowych organizacji naszych klientów prototypując, budując i wdrażając kluczowe rozwiązania. Angażujemy się w budowanie kompetencji liderów zmian poprzez: doradztwo, szkolenia, oraz forum wymiany najlepszych praktyk w ramach społeczności DIGITAL CHAMPIONS.

ZESPÓŁ RETHINK TO DOŚWIADCZENI DORADCY, MENEDŻEROWIE
ORAZ EKSPERCI BIZNESOWI

Każdy z Partnerów RETHINK, kluczowych konsultantów oraz członków RETHINK TANK, jest ekspertem z co najmniej kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarach istotnych dla digitalnej transformacji. Łączy nas pasja do aktywnego doskonalenia wiedzy na temat rozwoju metod zarządzania oraz trendów związanych z biznesowym zastosowaniem innowacyjnych technologii cyfrowych.

PARTNERZY

Grono partnerów RETHINK tworzą: Jacek Królik, Aleksander Solecki, Borys Stokalski, Andrzej Tarasiewicz.

RETHINK oferuje nasze doświadczenie zarządcze, technologiczne i biznesowe. Tworzyliśmy organizacje odnoszące sukcesy, realizujące rocznie setki projektów związanych z budową biznesowych rozwiązań IT. Budowaliśmy zespoły, które współtworzyły cyfrowe aktywa największych firm i instytucji w Polsce. Stworzyliśmy ośrodki transferu wiedzy, które spopularyzowały w Polsce światowe standardy zarządzania projektami, programami, usługami i architekturą korporacyjną.
Dziś oferujemy usługi, adresujące najistotniejsze wyzwania cyfrowych transformacji: zmiany w obszarze architektury biznesowej, kultury organizacyjnej, kreowanie przewagi informacyjnej, i przede wszystkim – budowanie zespołów gotowych do pełnienia roli liderów zmiany

Rethink tank

To grupa najwyższej klasy specjalistów, którzy łączą głębokie kompetencje w istotnych obszarach związanych z cyfrową transformacją biznesu, z wieloletnim doświadczeniem biznesowym i zarządczym.

Grono ekspertów RETHINK TANK współpracuje z RETHINK w projektach edukacyjnych, doradczych, badawczych i wdrożeniowych.

Zespół niezależnych ekspertów