Prowadzący

dr Przemysław
Szufel

Adiunkt w SGH. Badacz i ekspert w dziedzinach: cloud computing, machine learning, analityka big data, symulacje wieloagentowe, optymalizacja stochastyczna. Uczestnik szeregu projektów związanych z popularyzacją oraz tworzeniem nowych metod i narzędzi dla przetwarzania danych i obliczeń w chmurze. W szczególności specjalizuje się w zagadnieniach optymalizacji kosztów rozwiązań w modelu cloud computing. W zakresie narzędziowym zajmuje się wykorzystaniem chmury do prowadzenia analiz Machine Learning/Big Data oraz klastrów obliczeniowych (HPC computing, obliczenia ma kartach graficznych GPU).

Wpisy na blogu

Najbliższe szkolenia