Prowadzący

dr Przemysław
Szufel

Adiunkt w SGH. Badacz i ekspert w dziedzinach: cloud computing, machine learning, analityka big data, symulacje wieloagentowe, optymalizacja stochastyczna. Uczestnik szeregu projektów związanych z popularyzacją oraz tworzeniem nowych metod i narzędzi dla przetwarzania danych i obliczeń w chmurze. W szczególności specjalizuje się w zagadnieniach optymalizacji kosztów rozwiązań w modelu cloud computing. W zakresie narzędziowym zajmuje się wykorzystaniem chmury do prowadzenia analiz Machine Learning/Big Data oraz klastrów obliczeniowych (HPC computing, obliczenia ma kartach graficznych GPU).

Wpisy na blogu

DIGITAL CHAMPIONS 2017

01.08.2017

Zobacz zapis wideo IV Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. www.digitalchampions.online

API Economy Teaser

05.05.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

02.03.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Najbliższe szkolenia