Magdalena Kozłowska-Deć

Expert Project Management, Agile

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zarządzania projektami, zwinnego wytwarzania produktów a także budowania zespołu projektowego, organizacji projektu (doskonalenie umiejętności interpersonalnych, tworzenie zespołów projektowych, praca z konfliktem, motywowanie). Prowadzi szkolenia m. in. w zakresie: PRINCE2 Foundation, Scrum Master, Scrum Developer, Scrum Product Owner. Absolwentka Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zarządzanie i Marketing, Psychologia Komunikacji Społecznej).