RETHINK pomaga w przeprowadzeniu konstruktywnej, strategicznej refleksji i wypracowaniu realistycznej koncepcji transformacji cyfrowej stosując warsztatową metodę RETHINK PROCESS integrującą pracę nad koncepcją transformacji z budowaniem zespołu liderów zmiany.

Warsztaty RETHINK PROCESS realizowane pod kątem budowy zwinnej organizacji. Obejmują zagadnienia procesowe, kulturowe, architektoniczne oraz integrację procesów zwinnych z governance organizacji.

Czytaj więcej

Warsztaty RETHINK PROCESS realizowane pod kątem zdefiniowania i wdrożenia strategii budowy i doskonalenia przewagi informacyjnej, wykorzystującej potencjał Big Data / Data Science.

Czytaj więcej

Warsztaty RETHINK PROCESS realizowane pod kątem wdrożenia zwinnego procesu rozwoju produktów opartego o integrację praktyk Design Thinking, Lean Startup i Agile Management.

Czytaj więcej

Warsztaty RETHINK PROCESS realizowane pod kątem transformacji architektury biznesowej i IT. Adresuje typowe wzorce cyfrowych strategii - CX Excellence, Ecosystem Enablement, Information Superiority.

Czytaj więcej

Review

Rezultat: spójna odpowiedź interesariuszy na pytanie “dlaczego status quo nie wystarcza?”. Definiuje konsensus co do STANU i potencjału organizacji w kontekście trendów związanych z rozwojem cyfrowego biznesu w danej branży, w obszarze objętym zakresem projektu.

Redefine

Rezultat: spójna odpowiedź interesariuszy na pytanie “po co” potrzebna jest transformacja i jaka wizja przyszłości jej towarzyszy. Definiuje konsensus dotyczący rezultatów biznesowych transformacji, scenariuszy dojścia, działań które należy podjąć oraz związanych z nimi ryzyk.

Restart

Rezultat: zespół liderów transformacji, podejmujący współodpowiedzialność za jej skuteczne przeprowadzenie. Definiuje mapę drogową transformacji prowadzącej do zakładanych rezultatów.