Scrum dla zespołu z symulacją

1 000 PLN
Cena netto szkolenia za os.

Szkolenie w formule zamkniętej.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o metodyce Scrum i przygotowanie ich do realizacji projektów z wykorzystaniem tej metodyki. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla zespołów pracujących nad wytwarzaniem produktów w środowisku o dużej zmienności potrzeb i bliskiej współpracy z biznesem.
Uczestnicy szkolenia zdobędą kompletną wiedzę w zakresie metodyki Scrum, a także, poprzez symulację i dyskusję, poznają zastosowanie tej metodyki w praktyce. Szkolenie obejmuje podstawy filozofii Scrum, określanie ról i odpowiedzialności, poszczególne techniki i artefakty Scrum a także użyteczne dobre praktyki stosowania tej metodyki w projektach. W ramach szkolenia zostanie omówione również zastosowanie dobrych praktyk i narzędzi wspierających pracę.

Adresaci

Szkolenie jest przeznaczone dla osób które pełnią, bądź będą pełnić role członków zespołu Scrum, w tym Scrum Masterów i Product Ownerów. Jest ono przeznaczone także dla osób wspierających zespoły Scrum: kierowników projektów, managerów oraz uczestników projektów (analityków biznesowych, specjalistów), którzy są zainteresowani stosowaniem metodyki Scrum w zespole projektowym.

Zakres
Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia AKADEMII DIGITAL CHAMPIONS.

Materiały
Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 8-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.