wspieramy cyfrowe transformacje

SZKOLENIA

ZOBACZ

RAISON D'ETRE

RETHINK ISTNIEJE BY WSPIERAĆ CYFROWE TRANSFORMACJE FIRM I INSTYTUCJI PUBLICZNYCH.

Pomagamy w zdefiniowaniu celów i biznesowych przesłanek transformacji. Uczestniczymy w rozwoju cyfrowych zdolności biznesowych organizacji naszych klientów prototypując, budując i wdrażając kluczowe rozwiązania. Angażujemy się w budowanie kompetencji liderów zmian poprzez szkolenia i coaching.

Czytaj więcej

KOMPETENCJE

DOŚWIADCZENIE ZARZĄDCZE, TECHNOLOGICZNE I BIZNESOWE.

Know how i doświadczenie RETHINK rozwijamy we współpracy z klientami i partnerami w czterech obszarach stanowiących fundament cyfrowych transformacji.

Agile Practices

Budowanie zwinnej organizacji, zdolnej do ciągłej innowacji i  doskonalenia w obszarze oferty, procesów i modeli biznesowych.

Cloud Computing

Eliminacja długu technologicznego z wykorzystaniem transformacyjnego potencjału chmury obliczeniowej.

Data Science / Cognitive Science

Budowanie przewagi informacyjnej dzięki wykorzystaniu zaawansowanych rozwiązań analitycznych.

Architecting for Digital

Praca nad architekturą zorientowaną na klienta, roadmapping transformacji i prototypowanie kluczowych innowacji.​

PRODUKTY

NASZE USŁUGI ŁĄCZĄ NOWOCZESNE PRAKTYKI ZARZĄDZANIA Z TWÓRCZYM WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII.

Pomagamy w tworzeniu i wdrażaniu pragmatycznych koncepcji transformacji, obejmujących zagadnienia kluczowe dla nowoczesnego biznesu, skutecznie i efektywnie wykorzystującego potencjał cyfrowych technologii.

Review

Redefine

Restart

Stosujemy w naszej pracy warsztatową metodę RETHINK PROCESS, łączącą pracę nad programem transformacji z budowaniem zespołu liderów zmiany. Warsztaty RETHINK PROCESS to narzędzie inicjowania transformacji w jej kluczowych obszarach - Zwinna Organizacja, Innowacyjność, Przewaga Informacyjna, i Architektura.

Warsztaty RETHINK PROCESS realizowane pod kątem budowy zwinnej organizacji. Obejmują zagadnienia procesowe, kulturowe, architektoniczne oraz integrację procesów zwinnych z governance organizacji.

Czytaj więcej

Warsztaty RETHINK PROCESS realizowane pod kątem wdrożenia zwinnego procesu rozwoju produktów opartego o integrację praktyk Design Thinking, Lean Startup i Agile Management.

Czytaj więcej

Warsztaty RETHINK PROCESS realizowane pod kątem zdefiniowania i wdrożenia strategii budowy i doskonalenia przewagi informacyjnej, wykorzystującej potencjał Big Data / Data Science.

Czytaj więcej

Warsztaty RETHINK PROCESS realizowane pod kątem transformacji architektury biznesowej i IT. Adresuje typowe wzorce cyfrowych strategii - CX Excellence, Ecosystem Enablement, Information Superiority.

Czytaj więcej

ZESPÓŁ

ZESPÓŁ RETHINK TO DOŚWIADCZENI DORADCY, MENEDŻEROWIE ORAZ EKSPERCI BIZNESOWI.

Każdy z partnerów, kluczowych konsultantów czy członków elitarnego grona RETHINK TANK, reprezentuje conajmniej kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe, połączone z ciągłym doskonaleniem wiedzy na temat rozwoju metod zarządzania oraz trendów związanych z biznesowym zastosowaniem innowacyjnych technologii cyfrowych.

SZKOLENIA

BUDUJEMY KOMPETENCJE NIEZBĘDNE W ŚWIECIE CYFROWEGO BIZNESU.

Skuteczne przeprowadzenie cyfrowej transformacji wymaga zbudowania nowych kompetencji w zakresie zarządzania, zaawansowanej analizy danych, nowych wzorców architektury i biznesowych zastosowań innowacji technologicznych wchodzących w fazę intensywnej komercjalizacji. Wspieramy to wyzwanie poprzez autorskie warsztaty (masterclass) prowadzone przez ekspertów RETHINK TANK, coaching oraz inicjatywy edukacyjne: coroczne forum DIGITAL CHAMPIONS, oraz szkolenia realizowane w ramach AKADEMII RETHINK.