Oferta szkoleń Big Data

Szkolenie skoncentrowane jest na administrowaniu klastrem Apache Hadoop. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają poszczególne komponenty klastra Hadoop: zarówno w warstwie fizycznej i sieciowej, jak i warstwie oprogramowania.

Szkolenie bazuje na prezentacji i omówieniu konkretnych scenariuszy, związanych z bieżącą eksploatacją klastra Hadoop. Poruszone zostaną zagadnienie bezpieczeństwa danych, zapewnienia ciągłości pracy oraz zarządzania wydajnością klastra. Uczestnik pozna technologie: Ambari, Yarn, Ranger, HDFS.

Najbliższe szkolenia