Oferta szkoleń Blockchain

Blok szkoleń, których głównym  celem  jest  dogłębne  zrozumienie  właściwości  i  możliwości  technologii blockchainowej,  korzyści  jej  zastosowania  w  różnych  sektorach  oraz  analizę Case Studies.

Są to treningi wysoko spersonalizowane pod wiedzę uczestników oraz wybrany sektor.

PARTNER BLOKU SZKOLEŃ

Najbliższe szkolenia