AgilePM® Foundation

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od
Egzamin

Szkolenie przedstawia zasady prowadzenia projektów w zwinnym środowisku, które charakteryzuje się dużą zmiennością wymagań, oraz przygotowuje do świadomego uczestnictwa w pracy zespołów projektowych wg standardu Agile Project Management. Drugim celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu umożliwiającego uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation wydawanego przez organizację certyfikującą APM Group.

PROWADZĄCY
Aleksander Solecki
trener i ekspert Agile
Zobacz wizytówkę
Adresaci

Szkolenie dedykowane dla wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektach prowadzonych w zwinnych środowiskach (członkowie zespołów projektowych, liderzy zespołów, kierownicy projektów oraz osoby decyzyjne – poziom komitetu sterującego).

Szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadoptować podejście zwinne w swoich projektach.

Materiały szkoleniowe
 • Podręcznik: AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi
 • Dyplom ukończenia szkolenia
Certyfikat
 • Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.
Informacje dodatkowe
 • Czas trwania szkolenia: 2 dni.
 • Wielkość grupy: 6-12 osób.
 • Wymagania: brak wymagań wstępnych.
Zakres szkolenia
 • Co to jest Agile? Wybór właściwego podejścia
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektu
 • Ludzie – Role DSDM i obowiązki
 • Przygotowanie do sukcesu
 • Proces DSDM
 • Produkty DSDM
 • Kluczowe praktyki – Priorytetyzacja MoSCoW i Stosowanie Timeboxów
 • Inne praktyki: Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 • Współpraca i komunikacja
 • Wymagania i szacowanie
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia
Egzamin

Celem egzaminu jest umożliwienie wykazania się zrozumieniem filozofii, pryncypiów, procesów, ludzi, produktów technik i wytycznych zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management).

Jest to egzamin testowy (wybór jednej prawidłowej odpowiedzi z listy opcji). Broszura z pytaniami zawiera 50 pytań obejmujących różne tematy programu nauczania. Od uczestników oczekuje się odpowiedzi na wszystkie pytania. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 25 punktów z dostępnych 50 (minimum 50%). Egzamin trwa 40 minut.

Osoby zdające egzamin w języku, który nie jest ich językiem głównym ani ojczystym mogą poprosić o dodatkowy czas. W przypadku spełnienia odpowiednich warunków (np. prośba ze strony kandydata przedłożona trenerowi podczas szkolenia, który widział, że w trakcie kursu dana osoba miała trudności językowe) prowadzący może wydłużyć czas na zdawanie o 25%, w zaokrągleniu do najbliższych 5 minut

W trakcie egzaminu nie dopuszcza się korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych.

Wyniki wstępne egzaminu są przekazywane w formie ustnej przez prowadzącego, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, a oficjalne udostępniane w portalu APMG ok. 2-3 tygodnie po egzaminie.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest e-certyfikat w formie elektronicznej, udostępniany w portalu ok. 3-4 tygodnie po egzaminie.

Warunki uczestnictwa

 • Ukończenie akredytowanego szkolenia AgilePM® Foundation.
 • Dokument potwierdzający tożsamość.

Wynik i certyfikat

Dostęp do oficjalnego wyniku i e‑certyfikatu będzie możliwy po otrzymaniu maila (bezpośrednio od APMG) z danymi dostępowymi do bezpiecznego portalu przechowującego szczegóły kwalifikacji uzyskanych w APMG. W tym celu niezbędne jest podanie adresu mailowego oraz zgoda na jego przekazanie do APMG.

Inne w kategorii Zarządzanie zwinne

TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU NAZWA SZKOLENIA CENA PLN
12-13.11.2018 Management 3.0 z #Workout - Praktyki zwinnego przywództwa 2 890 zł Więcej
28-29.11.2018 Management 3.0 z #Workout - Praktyki zwinnego przywództwa 2 890 zł Więcej
24-25.10.2018 Scrum Master Certified 2 500 zł Więcej
21-22.11.2018 Scrum Master Certified 2 500 zł Więcej
06-07.12.2018 Scrum Product Owner Certified 2 500 zł Więcej
29-30.11.2018 30.11.2018 AgilePM® Foundation 1 550 zł Więcej
21-22.12.2018 22.12.2018 AgilePM® Foundation 1 550 zł Więcej
06-07.12.2018 21.12.2018 AgilePM® Practitioner 1 150 zł Więcej