Szkolenie

AgilePM® Foundation

Szkolenie przedstawia zasady prowadzenia projektów w zwinnym środowisku, które charakteryzuje się dużą zmiennością wymagań, oraz przygotowuje do świadomego uczestnictwa w pracy zespołów projektowych wg standardu Agile Project Management. Drugim celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu umożliwiającego uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation wydawanego przez organizację certyfikującą APM Group.

Adresaci

Szkolenie dedykowane dla wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektach prowadzonych w zwinnych środowiskach (członkowie zespołów projektowych, liderzy zespołów, kierownicy projektów oraz osoby decyzyjne – poziom komitetu sterującego).

Szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadoptować podejście zwinne w swoich projektach.

Materiały szkoleniowe

 • Podręcznik: AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi
 • Dyplom ukończenia szkolenia

Certyfikat

 • Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Informacje dodatkowe

 • Czas trwania szkolenia: 2 dni.
 • Wielkość grupy: 6-12 osób.
 • Wymagania: brak wymagań wstępnych.

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

 • Co to jest Agile? Wybór właściwego podejścia
 • Filozofia, pryncypia i zmienne projektu
 • Ludzie – Role DSDM i obowiązki
 • Przygotowanie do sukcesu
 • Proces DSDM
 • Produkty DSDM
 • Kluczowe praktyki – Priorytetyzacja MoSCoW i Stosowanie Timeboxów
 • Inne praktyki: Warsztaty Facylitowane, Modelowanie i Rozwój Iteracyjny
 • Współpraca i komunikacja
 • Wymagania i szacowanie
 • Planowanie i kontrola w cyklu życia

Egzamin

Celem egzaminu jest umożliwienie wykazania się zrozumieniem filozofii, pryncypiów, procesów, ludzi, produktów technik i wytycznych zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management).

Jest to egzamin testowy (wybór jednej prawidłowej odpowiedzi z listy opcji). Broszura z pytaniami zawiera 50 pytań obejmujących różne tematy programu nauczania. Od uczestników oczekuje się odpowiedzi na wszystkie pytania. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 25 punktów z dostępnych 50 (minimum 50%). Egzamin trwa 40 minut.

Osoby zdające egzamin w języku, który nie jest ich językiem głównym ani ojczystym mogą poprosić o dodatkowy czas. W przypadku spełnienia odpowiednich warunków (np. prośba ze strony kandydata przedłożona trenerowi podczas szkolenia, który widział, że w trakcie kursu dana osoba miała trudności językowe) prowadzący może wydłużyć czas na zdawanie o 25%, w zaokrągleniu do najbliższych 5 minut

W trakcie egzaminu nie dopuszcza się korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych.

Wyniki wstępne egzaminu są przekazywane w formie ustnej przez prowadzącego, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, a oficjalne udostępniane w portalu APMG ok. 2-3 tygodnie po egzaminie.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest e-certyfikat w formie elektronicznej, udostępniany w portalu ok. 3-4 tygodnie po egzaminie.

Warunki uczestnictwa

 • Ukończenie akredytowanego szkolenia AgilePM® Foundation.
 • Dokument potwierdzający tożsamość.

Wynik i certyfikat

Dostęp do oficjalnego wyniku i e‑certyfikatu będzie możliwy po otrzymaniu maila (bezpośrednio od APMG) z danymi dostępowymi do bezpiecznego portalu przechowującego szczegóły kwalifikacji uzyskanych w APMG. W tym celu niezbędne jest podanie adresu mailowego oraz zgoda na jego przekazanie do APMG.

Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.