Szkolenie

AgilePM® Practitioner

Szkolenie przedstawia zaawansowane zasady prowadzenia projektów w zwinnym środowisku wg standardu Agile Project Management. Drugim celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu umożliwiającego uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner wydawanego przez organizację certyfikującą APM Group.

Adresaci szkolenia

Szkolenie dedykowane dla osób posiadających doświadczenie w projektach prowadzonych w zwinnych środowiskach (członkowie zespołów projektowych, liderzy zespołów, kierownicy projektów oraz osoby decyzyjne – poziom komitetu sterującego).

Szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadoptować podejście zwinne w swoich projektach.

Materiały szkoleniowe

 • akredytowane materiały szkoleniowe

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Akredytacja: APMG

Wymagania:

Co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2″

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

 • Role i odpowiedzialności – punkt widzenia Kierownika Projektu
 • Zarządzanie projektem zwinnym w cyklu życia
 • Efektywne korzystanie z produktów DSDM
 • Dostarczaj na czas – łączenie MoSCoW i Stosowania Timeboxów
 • Ludzie, zespoły i interakcje
 • Wymagania i Historyjki Użytkownika
 • Szacowanie
 • Planowanie projektu w cyklu życia
 • Nigdy nie idź na kompromis w kwestii jakości
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Dostosowanie podejścia

Certyfikat

Celem egzaminu jest umożliwienie wykazania się rozumieniem zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management) i umiejętnością stosowania go we właściwy sposób w podanych okolicznościach opisanych w scenariuszu projektu.

Jest to egzamin testowy (wybór prawidłowej odpowiedzi z listy opcji), oparty na scenariuszu. Broszura z pytaniami zawiera cztery pytania główne, z których każde zawiera 20 pytań szczegółowych. Od uczestników oczekuje się odpowiedzi na wszystkie pytania i „pytania częściowe”. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, chyba że w pytaniu wyraźnie zaznaczono inaczej. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 40 punktów z dostępnych 80 (minimum 50%). Egzamin trwa 150 minut.

Osoby zdające egzamin w języku, który nie jest ich językiem głównym ani ojczystym mogą poprosić o dodatkowy czas. W przypadku spełnienia odpowiednich warunków (np. prośba ze strony kandydata przedłożona trenerowi podczas szkolenia, który widział, że w trakcie kursu dana osoba miała trudności językowe) prowadzący może wydłużyć czas na zdawanie o 25%, w zaokrągleniu do najbliższych 5 minut

W trakcie egzaminu dozwolone jest korzystanie z własnego podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v2”. Nie jest dozwolone korzystanie z innych materiałów pomocniczych.

Wyniki egzaminu są udostępniane w portalu egzaminacyjnym APMG ok. 2-3 tygodnie po egzaminie.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest e-certyfikat w formie elektronicznej, udostępniany w portalu ok. 3-4 tygodnie po egzaminie.

Warunki uczestnictwa

 • Ukończenie akredytowanego szkolenia AgilePM® Practitioner.
 • Posiadanie certyfikatu AgilePM® Foundation – konieczne przesłanie kopii wraz ze zgłoszeniem.
 • Posiadania podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v2”.
 • Dokument potwierdzający tożsamość.

Wynik i certyfikat

Dostęp do oficjalnego wyniku i e‑certyfikatu będzie możliwy po otrzymaniu maila (bezpośrednio od APMG) z danymi dostępowymi do bezpiecznego portalu przechowującego szczegóły kwalifikacji uzyskanych w APMG. W tym celu niezbędne jest podanie adresu mailowego oraz zgoda na jego przekazanie do APMG.

Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.