Szkolenie

Big Data Administration

Szkolenie skoncentrowane jest na administrowaniu klastrem Apache Hadoop. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają poszczególne komponenty klastra Hadoop, zarówno w warstwie fizycznej i sieciowej, jak i warstwie oprogramowania. Szkolenie bazuje na prezentacji i omówieniu konkretnych scenariuszy, związanych z bieżącą eksploatacją klastra Hadoop. Poruszone zostaną zagadnienie bezpieczeństwa danych, zapewnienia ciągłości pracy oraz zarządzania wydajnością klastra. Uczestnik pozna technologie: Ambari, Yarn, Ranger, HDFS.

Adresaci szkolenia

 • Administratorzy systemów Big Data
 • Programiści

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Komplet materiałów biurowych

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Ze względu na specyfikę poruszanych zagadnień, wymagana jest podstawowa znajomość systemu operacyjnego Linux, w zakresie poruszania się po systemie, dodawania użytkowników, instalowania pakietów, itp
Akredytacja/ Podstawa merytoryczna

Szkolenie organizowane we współpracy z Sorigo

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

Szkolenie składa się z czterech bloków tematycznych:

Klaster Hadoop – architektura i komponenty

 1. Architektura fizyczna klastra Hadoop
 2. Komponenty sieciowe i zarządzanie nimi
 3. Architektura logiczna klastra Hadoop (wybrane komponenty oprogramowania)
 4. Narzędzia i praktyki monitorowania poszczególnych komponentów klastra

Bezpieczeństwo danych

 1. Zasady bezpieczeństwa w poszczególnych technologiach składowania danych (HDFS, bazy danych, strumień danych)
 2. Konfiguracja bezpieczeństwa dostępu do danych za pomocą technologii Ranger
 3. Zarządzanie danymi w klastrze: dobre praktyki, RODO, monitorowanie dostępu do danych, itp.

Zapewnienie wydajności i ciągłości pracy

 1. Procedury monitorowania i nadzorowania klastra Hadoop
 2. Zarządzanie zasobami klastra za pomocą technologii Yarn
 3. Skalowanie klastra (rozbudowa węzłów, dodawanie nowych węzłów)
 4. Zapewnienie wysokiej dostępności klastra (HA)

Praktyki i przykładowe procedury związane z administracją

 1. Dodawanie i usuwanie użytkowników, uprawnienia dla użytkowników
 2. Wymiana dysków i zarządzanie infrastrukturą fizyczną klastra
 3. Dodawanie węzłów do klastra
 4. Zarządzanie usługami i logami
 5. Integracja klastra Hadoop z innymi systemami w organizacji
Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]