Szkolenie

Data preparation & integration

Szkolenie zapozna uczestników z technikami i technologiami integracji i transformacji danych na platformie Apache Hadoop. Zaprezentowane zostaną dostępne technologie pozwalające na integrację klastra Hadoop z innymi systemami w organizacji.  Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia integracji klastra Hadoop z Hurtownią Danych: jakie dane powinny być utrzymywane w Hurtowni Danych a jakie na klastrze Big Data? Uczestnik pozna technologie: Hive, HDFS, Kafka, Cassandra, Redis, Spark

Adresaci szkolenia

 • Analitycy danych, programiści i projektanci,
 • Osoby odpowiadające za jakość i kompletność danych w organizacji

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Komplet materiałów biurowych

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Wielkość grupy: 6- 12 osób

Akredytacja/ Podstawa merytoryczna

Szkolenie organizowane we współpracy z Sorigo

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

Szkolenie składa się z czterech bloków tematycznych:

Gromadzenie danych

 1. Przegląd technologii pobierania danych. Omówienie komponentów dostępu do różnych klas danych: CSV, XML, JSON, baza danych, strumień danych, dane o niskim poziomie strukturyzacji
 2. Praca z systemem plików HDFS
 3. Gromadzenie danych ogólnodostępnych (web crawling, parsowanie dokumentów PDF) za pomocą Apache Spark, przy wykorzystaniu bibliotek pySpark
 4. Metadane i zarządzanie źródłami danych; monitorowanie ładowania danych
 5. Zasady pracy z repozytorium GIT i SVN

Składowanie danych

 1. Przegląd technologii składowania danych. Wybór technologii składowania danych, zależnie od rodzaju danych i potrzeb analitycznych. Omówienie Hive, Redis, Cassandra.
 2. Klasy danych oraz techniki i technologie składowania danych: dane detaliczne, dane zagregowane, kalkulacje, słowniki, master data, metadane, dane w czasie rzeczywistym
 3. Optymalizacja składowania danych, w zależności od scenariuszy analitycznych.

Integracja danych

 1. Przegląd technologii integracji danych
 2. Zasady i techniki łączenia danych
 3. Projektowanie i implementacja agregatów oraz kalkulacji za pomocą Apache Spark
 4. Zarządzanie danymi w klastrze Hadoop: metadane, rekalkulacja za pomocą Oozie
 5. Monitorowanie jakości danych

Dane w czasie rzeczywistym

 1. Specyfikacja strumienia danych i zastosowanie Apache Kafka
 2. Integrowanie danych strumieniowych za pomocą Spark Streaming
 3. Proces analityczny dla danych w czasie rzeczywistym
 4. Implementacja aplikacji integrującej dane w czasie rzeczywistym
Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]