Szkolenie

EFEKTYWNE FUNKCJONOWANIE W ZMIANIE, czyli jak najwięcej zyskać na procesach przejściowych.

Podczas warsztatu w sposób kompleksowy przedstawiane są moduły z zakresu psychologii zmiany, pozytywnej komunikacji zmian, rozumienia zmian jako szans a nie tylko zagrożeń, podnoszenia motywacji własnej i współpracowników, radzenia sobie ze stresem. Poruszany jest również temat percepcji projektu jako sukcesu lub porażki. Warsztat przygotowuje kierowników projektów i członków zespołów projektowych do efektywniejszego przeprowadzania przez sytuację zmiany. Wyposaża w narzędzia do kontrolowania swojego poziomu stresu i wpływania na emocje członków zespołów projektowych.

Adresaci Szkolenia

Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla kierowników nowo formujących się zespołów projektowych lub już pracujących zespołów projektowych, którzy pragną doskonalić umiejętności efektywnego funkcjonowania w sytuacji zmiany. Mogą w nim również uczestniczyć członkowie zespołów projektowych, profesjonaliści ze wszystkich szczebli kierowania w organizacjach i koordynatorzy portfela projektów, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności funkcjonowania w zespołach projektowych przechodzących przez zmiany.

Materiały szkoleniowe

  • Wydruk prezentacji szkoleniowej.
  • Materiały do ćwiczeń.
  • Instrukcja dla techniki psychologicznej.
  • Komplet materiałów biurowych.

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Brak wymagań wstępnych

Akredytacja/ Podstawa merytoryczna

Szkolenie autorskie Arkana Training

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

  • To nie zmiany są przyczyną twoich problemów. Dlaczego tak przywiązujemy się do określonych zachowań? Psychologiczne postrzeganie zmieniających się warunków. Pojęcie zysku i straty, koszty osobiste przeliczone na pieniądze. Zmiana a transformacja
  • Jak radzić sobie z nieustannymi zmianami w środowisku projektu? Świadomość nieuchronności zmiany. Reakcje wobec zmiany. Przyczyny oporu przed zmianą. Rola postawy KP w komunikowaniu zmiany. Sortowanie zmian: obszar troski, wpływu i kontroli. Pomoc członkom zespołu projektowego w przechodzeniu przez zmianę. Wzmacnianie pożądanych postaw i reakcji. Zwiększanie zdolności ludzi do transformacji.
  • Jak przełamać opór użytkowników biznesowych skierowany przeciwko używaniu produktu finalnego? Trzy fazy procesu transformacji: zakończenie, strata, rezygnacja – strefa neutralna – nowe rozpoczęcie. Jak sprawić żeby użytkownicy zrezygnowali ze starych nawyków? Jak przeprowadzić użytkownika przez strefę neutralną? Implementacja nowych rozwiązań. Transformacja.
  • Komunikacja w sytuacji zmiany. Komunikacja wewnątrz zespołu Komunikacja zewnętrzna – pozytywny PR wokół projektu. Komunikacja z klientem. Komunikacja z użytkownikiem biznesowym. Elementy asertywności w komunikacji z osobami decyzyjnymi w ustalaniu nowych warunków – asertywny dialog ustalania nowych granic projektowych. Psychologiczne mechanizmy wymuszające „do-sprzedaż”. Techniki świadomego zarządzania „do-sprzedażą”
  • Emocje związane ze zmianami. Emocjonalne przyczyny oporu przed zmianą. Jak powstaje stres? Stres a poziom wykonywania zadań. Negatywne skutki stresu. Czy stresu można uniknąć? Strategie radzenia sobie ze stresem. Zrozum emocje swoich współpracowników. Wspieranie ludzi w procesie zmiany.

Jak zapobiegać negatywnym zjawiskom w zespole w związku ze zmianą? Postawa proaktywna. Wzrost znaczenia motywatorów pozafinansowych w zespole.

Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.