Szkolenie

Executive and Management Training

Głównym celem warsztatu jest dogłębne zrozumienie właściwości i możliwości technologii blockchainowej, korzyści jej zastosowania w różnych sektorach oraz analiza Case Studies. Są to treningi wysoko spersonalizowane pod wiedzę uczestników oraz wybrany sektor. Na początku przeprowadzamy ankietę, by zbadać stopień zrozumienia, dowiedzieć się więcej na temat departamentów i roli uczestnika do dalszej szczegółowej analizy biznesowej.

Adresaci Szkolenia

Executive Management, dyrektorzy

  • Dyrektorzy IT, CTO, CIO, Rozwoju, PMO, Biur Projektów
  • Prezesi, CEO, członkowie zarządów
  • osoby podejmujące decyzje, od których oczekuje się wiedzy dotyczącej nowych technologii i lepszego prowadzenia firmy

Managerowie produktu:

Różnego rodzaju Managerowie związani z produktami, finansami, w dziale logistyki, energetyki etc

Architekci produktów, procesów, baz danych

Operations Managers:

  • osoby zajmujące się operacją, bazami danych, architekturą firmy, procesami

Działy innowacyjności i dział R&D

C-level

CTO ,CEOs, COOs

Materiały szkoleniowe

  • Wydruk materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia (prezentacja)
  • Komplet materiałów biurowych

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Wielkość grupy: 10- 30 osób
Szkolenie organizowane tylko w formule zamkniętej (dla dedykowanej grupy z jednej organizacji)

Akredytacja/ Podstawa merytoryczna

Szkolenie organizowane we współpracy z Distributed Academy

 

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

1. Podstawy teorii i historii technologii blockchain
2. Rola rozproszonych systemów i decentralizacja teraz i w przyszłości
3. Analiza dostępnych rozwiązań np.: Ethereum, Hyperledger
4. Przedstawienie zagadnień technicznych związanych z technologią blockchain. Typy blockchaina i ich zastosowania
5. Podstawy kryptografii i bezpieczeństwa w systemach rozproszonych
6. Blockchain a RODO
7. Blockchain w rozwiązaniach korporacyjnych – omówienie idei rozproszonego rejestru, automatyzacji procesów i łańcucha dostaw.
8. Analiza i omówienie trzech działających rozwiązań blockchain (case study)
9. QA

 

PARTNER SZKOLENIA

Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.