Szkolenie

HUMAN ORIENTED AI

Getting Business Value from Digital Agents and Collaborative AI

Sztuczna inteligencja (SI) jest szerokim i fascynującym obszarem badań i rozwoju. Ostatnie kilka lat to jednocześnie czas gwałtownej komercjalizacji rozwiązań wykorzystujących metody SI w realnych zastosowaniach, oraz przyspieszenia rozwoju związanych z SI metod, narzędzi i dobrych praktyk. Z drugiej strony rozległość i złożoność obszaru zagadnień kojarzonych z pojęciem SI czyni z niej „słowo wytrych”. Pojęciu temu nadawane są różne, nie zawsze spójne znaczenia, wiązane są z nim nie zawsze realistyczne oczekiwania, pojawiają też się w narracji na temat SI wątki „technofobiczne”.

Moderator Warsztatu: Borys Stokalski

   

Cel warsztatu

Warsztat przeznaczony jest dla osób które podejmują decyzję o wdrożeniu innowacji biznesowych wykorzystujących nowoczesne technologie w obszarach takich jak marketing, sprzedaż, rozwój produktów, efektywność operacyjna. Skorzystają z niego również osoby odpowiedzialne za projektowanie takich rozwiązań – ich architektury biznesowej, koncepcji realizacji i integracji z istniejącymi w firmie rozwiązaniami automatyzacji procesów i usług.

Pomożemy uczestnikom ocenić, w których obszarach funkcjonowania ich organizacji warto zastosować rozwiązania z kategorii HUMAN ORIENTED AI. Omówimy i przeanalizujemy wspólnie z uczestnikami potencjał jaki oferują one dla transformacji relacji z klientami, wzbogacenia produktów i usług, zwiększenia produktywności pracy kognitywnej oraz pracy zespołowej.

Uczestnicy będą również mogli ocenić i przedyskutować wyzwania związane z zastosowaniem rozwiązań HUMAN ORIENTED AI, oraz kompetencji niezbędnych dla ich właściwego zaprojektowania, zbudowania i wdrożenia.

 

PATRONATY MEDIALNE

Adresaci

Pasjonaci i Aktywiści Cyfrowej Transformacji

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Sesje

Definicja SI zorientowanej na użytkownika (Human Oriented AI, HOAI)

 • Główne aspekty SI zorientowanej na użytkownika (HOAI) i jej pozycjonowanie wśród innych klas zastosowań SI.
 • Główne wzorce zastosowań HOAI: Chatboty, Wirtualni Asystenci, Doradcy, Ko-boty, Inteligentne agregatory usług (Smart Hubs).
 • Autonomiczne urządzenia i usługi.
 • Przykłady innowacji w obszarze HOAI.

Aspekty psychologiczne i ekonomiczne cyfrowej transformacji pracy ludzkiej

 • Jakie są „twarde” przesłanki za cyfrową transformacją ludzkiej pracy?
 • Szanse i wyzwania ludzkiej pracy w świecie wirtualnym i fizycznym.
 • Cyfrowa transformacja pracy – perspektywa kluczowych interesariuszy zmiany.
 • Psychologiczne aspekty relacji człowiek-maszyna oraz ich wpływ na praktyki projektowania rozwiązań oraz ich wartość biznesową.

Wdrażanie HOAI – warsztat I stadium przypadku

 • Praktyczny pokaz procesu tworzenia agenta cyfrowego z wykorzystaniem dostępnym platform i technologii.
 • Studium przypadku realnego rozwiązania (produktu) klasy HOAI – cyfrowy współpracownik w kontekście krytycznych procesów biznesowych.

Mapa rozwoju SI zorientowanej na użytkownika

 • Przegląd możliwości SI których komercjalizacji możemy oczekiwać w bliskiej przyszłości. Co może się zdarzyć, kiedy to nastąpi i co o tym może zdecydować?

Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.