ITIL® Intermediate Capability Stream: Planning Protection & Optimization (PPO)

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Pięciodniowy kurs w pełni zgodny z najnowszą edycją biblioteki ITIL® (ITIL® 2011 Edition) zapoznający uczestników z taktycznymi procesami związanymi z Planowaniem, Ochroną i Optymalizacją usług IT (Planning Protection & Optimization). Szkolenie koncentruje się na operacyjnych aktywnościach realizowanych w ramach procesów, wykorzystywanych technikach, mierzeniu ich efektywności i ich doskonaleniu. Kurs przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat ITIL® Intermediate: Planning Protection & Optimization wydawany przez organizację akredytującą.

Adresaci szkolenia
 • Kadra kierownicza w zakresie IT, pracownicy i kierownicy zespołów IT
 • Konsultanci IT
 • Właściciele procesów IT i Właściciele Usług IT
 • Audytorzy procesów w zakresie IT
 • Profesjonaliści IT związani z zarządzaniem dostępnością i potencjałem wykonawczym usług, zarządzaniem bezpieczeństwem IT i planowaniem ciągłości usług IT oraz mierzeniem optymalizacją usług IT
 • Przyszli trenerzy w obszarze zarządzania usługami IT
 • Osoby zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania usługami IT i rozwojem swojej kariery w tym obszarze.
Materiały szkoleniowe
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Słownik pojęć i skrótów
 • Planning Protection & Optimization Intermediate Capability Handbook (pocketbook)
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi.

 

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Zakres szkolenia
 • Wprowadzenie do Planowania, Ochrony i Optymalizacji (Introduction to Planning Protection & Optimization)
 • Proces Zarządzania potencjałem wykonawczym (Capacity Management)
 • Proces Zarządzania dostępnością (Availability Management)
 • Proces Zarządzania ciągłością usług IT (IT Service Continuity Management)
 • Proces Zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information Security Management)
 • Proces Zarządzania popytem (Demand Management)
 • Role i odpowiedzialności
 • Wdrożenie, doskonalenie i wyzwania technologiczne
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi i wyjaśnieniem

Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin ITIL® Intermediate: Planning Protection & Optimization.

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 5 dni.

Wielkość grupy: 8-12 osób.

Wymagania:

Certyfikat ITIL®Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation wraz z certyfikatem ITIL®Foundation Bridge.
Znajomość języka angielskiego.

Akredytacja / Podstawa metytoryczna:

PEOPLECERT

Inne w kategorii Szkolenia ITIL® i Lean IT

TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU NAZWA SZKOLENIA CENA PLN
06-08.11.2018 08.11.2018 ITIL® Foundation 1 400 zł Więcej
10-12.12.2018 12.12.2018 ITIL® Foundation 1 400 zł Więcej