ITIL® Intermediate Capability Stream: Service Offerings & Agreements (SOA)

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Pięciodniowy kurs w pełni zgodny z najnowszą edycją biblioteki ITIL® (ITIL® 2011 Edition) zapoznający uczestników ze strategicznymi i taktycznymi procesami związanymi z planowaniem, uzgadnianiem i oferowaniem klientom usług (Service Offerings & Agreements) spełniających ich potrzeby biznesowe. Szkolenie koncentruje się na aktywnościach realizowanych w ramach procesów, wykorzystywanych technikach, mierzeniu ich efektywności i ich doskonaleniu. Kurs przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat ITIL® Intermediate: Service Offerings & Agreements wydawany przez organizację akredytującą.

Adresaci
 • Kadra kierownicza w zakresie IT, pracownicy i kierownicy zespołów IT
 • Konsultanci IT
 • Właściciele procesów IT i Właściciele Usług IT
 • Audytorzy procesów w zakresie IT
 • Profesjonaliści IT związani z określaniem wymagań na usługi IT i analizą potrzeb klientów biznesowych, budową oferty w zakresie IT, opracowaniem, uzgadnianiem i nadzorem nad umowami SLA, planowaniem i nadzorowaniem finansów IT
 • Przyszli trenerzy w obszarze zarządzania usługami IT
 • Osoby zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania usługami IT i rozwojem swojej kariery w tym obszarze.
Materiały szkoleniowe
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Słownik pojęć i skrótów
 • Service Offerings & Agreements Intermediate Capability Handbook (pocketbook)
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi.
Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Zakres szkolenia
 • Wprowadzenie do Uzgadniania i oferowania usług (Introduction to Service Offerings & Agreements)
 • Proces Zarządzania portfelem usług (Service Portfolio Management)
 • Proces Zarządzania katalogiem usług (Service Catalogue Management)
 • Proces Zarządzania poziomem świadczenia usług (Service Level Management)
 • Proces Zarządzania popytem (Demand Management)
 • Proces Zarządzania dostawcami (Supplier Management)
 • Proces Zarządzania finansowego usługami IT (Financial Management)
 • Proces Zarządzania relacjami z biznesem (Business Relationship Management)
 • Role i odpowiedzialności
 • Wdrożenie, doskonalenie i wyzwania technologiczne
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi i wyjaśnieniem

Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin
ITIL® Intermediate: Service Offerings & Agreements.

Informacje dodatkowe
 • Czas trwania szkolenia: 5 dni.
 • Wielkość grupy: 8-12 osób.
 • Wymagania:Certyfikat ITIL®Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation wraz z certyfikatem ITIL®Foundation Bridge.
  Znajomość języka angielskiego.

Akredytacja / Podstawa merytoryczna

PEOPLECERT

Inne w kategorii Szkolenia ITIL® i Lean IT

TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU NAZWA SZKOLENIA CENA PLN
06-08.11.2018 08.11.2018 ITIL® Foundation 1 400 zł Więcej
10-12.12.2018 12.12.2018 ITIL® Foundation 1 400 zł Więcej