ITIL® Intermediate Lifecycle Stream: Service Operation (SO)

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Trzydniowy kurs w pełni zgodny z najnowszą edycją biblioteki ITIL® (ITIL® 2011 Edition) zapoznający uczestników z podstawowymi koncepcjami, procesami i politykami fazy Eksploatacji Usług (Service Operation) w modelu ITIL®. Szkolenie obejmuje omówienie poszczególnych procesów związanych z przekazaniem usług IT i przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać certyfikat ITIL® Intermediate: Service Operation wydawany przez organizację akredytującą.

Adresaci
 • Dyrektorzy IT i kadra kierownicza w zakresie IT
 • Konsultanci IT
 • Właściciele procesów IT i Właściciele Usług IT
 • Kierownicy Projektów
 • Kierownicy Centrów Wsparcia Użytkownika
 • Kierownicy zespołów technicznych – związanych z utrzymaniem i wsparciem usług i infrastruktury IT
 • Audytorzy procesów w zakresie IT
 • Profesjonaliści IT związani z obsługą zgłoszeń użytkowników, nadzorem nad nadawaniem uprawnień dostępu użytkownikom i bieżącym monitorowaniem infrastruktury IT
 • Przyszli trenerzy w obszarze zarządzania usługami IT
 • Osoby zainteresowane zdobyciem praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania usługami IT i rozwojem swojej kariery w tym obszarze.
Materiały szkoleniowe
 • Akredytowane materiały szkoleniowe w języku angielskim
 • Słownik pojęć i skrótów
 • Key Element Guide Service Operation (pocketbook)
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi.
Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Zakres szkolenia
 • Wprowadzenie do Eksploatacji Usług (Introduction to Service Operation)
 • Pryncypia Eksploatacji Usług (Service Operation Principles)
 • Proces Zarządzania zdarzeniami (Event Management)
 • Proces Zarządzania incydentami (Incident Management)
 • Proces Zarządzania problemami (Problem Management)
 • Proces Realizacji wniosków (Request Fulfilment)
 • Proces Zarządzania uprawnieniami dostępu (Access Management)
 • Czynności Eksploatacji Usług (Common Service Operation Activities)
 • Funkcje Eksploatacji Usług (Service Operation Functions), organizacja Eksploatacji usług i kluczowe role w obszarze Eksploatacji usług
 • Wdrożenie i doskonalenie obszaru Eksploatacji usług
 • Wyzwania, krytyczne czynniki sukcesu (CSFs) organizacji IT i kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs) procesów
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi i wyjaśnieniem

Integralną częścią szkolenia jest formalny egzamin ITIL® Intermediate: Service Operation.

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 3 dni.

Wielkość grupy: 8-12 osób.

Wymagania:

Certyfikat ITIL®Foundation (w wersji V3 lub 2011) lub ITIL® V2 Foundation wraz z certyfikatem ITIL®Foundation Bridge.
Znajomość języka angielskiego.

Akredytacja / Podstawa metytoryczna:

PEOPLECERT

Inne w kategorii Szkolenia ITIL® i Lean IT

TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU NAZWA SZKOLENIA CENA PLN
06-08.11.2018 08.11.2018 ITIL® Foundation 1 400 zł Więcej
10-12.12.2018 12.12.2018 ITIL® Foundation 1 400 zł Więcej