Management 3.0 z #Workout – Praktyki zwinnego przywództwa

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Szkolenie pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć swoją organizację i stojące przed nią wyzwania oraz skuteczniej kierować jej rozwojem. Zawiera wiedzę teoretyczną oraz praktyczne metody zaczerpnięte z idei przywództwa, agile management, teorii złożoności, psychologii motywacji, zarządzania zmianą oraz wielu innych obszarów.
W wyniku szkoleń uczestnicy reprezentujący poszczególne obszary organizacji będą:
Znali i rozumieli zagadnienia niezbędne do skutecznego stymulowania rozwoju organizacji, posiadali podstawowe umiejętności niezbędne do zastosowania tych metod w praktyce i rozumieli jak i dlaczego nowe metody mogą pozytywnie wpłynąć na ich pracę.

PROWADZĄCY
Daniel Skowroński
Zobacz wizytówkę
Adresaci

Szkolenie przeznaczony jest dla agentów zmiany, liderów / managerów działów i zespołów, kadry zarządzającej organizacją, członków zespołów.
Dla wszystkich chcących rozwijać organizację zgodnie z pryncypiami Agile, Lean i Management 3.0.

Materiały szkoleniowe

Delegation Poker
Metrics Principles
Karty Delegation Poker
Karty Metrics Principles
Wydruk prezentacji szkoleniowej

Certyfikat

Oficjalny Certyfikat Management 3.0

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Brak wymagań wstępnych

Zakres szkolenia

Wprowadzenie
Dlaczego Management 3.0?
Dyskusja o zmianie w świecie zarządzania
Elementy Management 3.0
Teoria Złożoności i Myślenie Systemowe
Wprowadzenie do teorii złożoności i myślenia systemowego
Wyjaśnienie zagadnień i różnic pomiędzy złożonością, a skomplikowaniem
Sugestie pomagające przejść od myślenia liniowego na złożone i systemowe
Zarządzanie, a przywództwo
Przyznawania realistycznych celów i definiowanie zadań
Kiedy zarządzać, a kiedy przewodzić zespołem?
Jak uchronić zespół przed powstaniem chaosu, braku samoorganizacji?
Zespół – budowanie, skalowanie, doskonalenie
Mobilizacja zespołu, motywacja jednostki a motywacja zespołu
Analiza potrzeb i oczekiwań zespołu
Narzędzia do analizy zachowań, odkrywania motywacji oraz najlepsze praktyki doskonalenia zespołu
Samoorganizacja
Jak wprowadzić samoorganizację, aby faktycznie działała?
Delegowanie uprawnień i władzy niezbędnej do samoorganizacji
Budowanie zaufania i przychylności kadry zarządczej
Kompetencje zespołu
Analiza kompetencji członków zespołu
7 sposobów budowania / rozwoju kompetencji
Jak mierzyć rozwój kompetencji w złożonym systemie?
Komunikacja i kształtowanie zespołu
Jak formować strukturę organizacji tak, aby zwiększać komunikację?
Balansowanie pomiędzy specjalizacją, a generalizacją
Formułowanie i skalowanie funkcjonalnych i interdyscyplinarnych zespołów
Zarządzanie zmianą
4 aspekty zarządzania zmianą – system, jednostki, interakcje, granice systemu
Jak liderzy mogą wprowadzać zmianę w organizacji?
Jak wprowadzić praktykę stałego rozwoju?
Wdrażanie Agile Leadership
Wyzwania związane z wdrażaniem i transformacjami Agile na świecie
Doświadczenia praktyczne
Co dalej dla Twojej organizacji?

Inne w kategorii Zarządzanie zwinne

TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU NAZWA SZKOLENIA CENA PLN
27-28.09.2018 Management 3.0 z #Workout - Praktyki zwinnego przywództwa 2 890 zł Więcej
30-31.08.2018 Scrum Master Certified 2 500 zł Więcej
12-13.09.2018 Scrum Master Certified 2 500 zł Więcej
08-09.08.2018 Scrum Product Owner Certified 2 500 zł Więcej
20-21.09.2018 Scrum Product Owner Certified 2 500 zł Więcej
30-31.08.2018 31.08.2018 AgilePM® Foundation 1 550 zł Więcej
20-21.09.2018 21.09.2018 AgilePM® Foundation 1 550 zł Więcej
06-07.09.2018 21.09.2018 AgilePM® Practitioner 1 150 zł Więcej
06-07.12.2018 21.12.2018 AgilePM® Practitioner 1 150 zł Więcej