Management 3.0 z #Workout – Praktyki zwinnego przywództwa

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Szkolenie pozwala uczestnikom lepiej zrozumieć swoją organizację i stojące przed nią wyzwania oraz skuteczniej kierować jej rozwojem. Zawiera wiedzę teoretyczną oraz praktyczne metody zaczerpnięte z idei przywództwa, agile management, teorii złożoności, psychologii motywacji, zarządzania zmianą oraz wielu innych obszarów.
W wyniku szkoleń uczestnicy reprezentujący poszczególne obszary organizacji będą:
Znali i rozumieli zagadnienia niezbędne do skutecznego stymulowania rozwoju organizacji, posiadali podstawowe umiejętności niezbędne do zastosowania tych metod w praktyce i rozumieli jak i dlaczego nowe metody mogą pozytywnie wpłynąć na ich pracę.

PROWADZĄCY
Daniel Skowroński
EXPERT PRODUCT MANAGEMENT, AGILE COACH
Zobacz wizytówkę
PROWADZĄCY
Daniel Skowroński
EXPERT PRODUCT MANAGEMENT, AGILE COACH
Zobacz wizytówkę
PROWADZĄCY
Daniel Skowroński
EXPERT PRODUCT MANAGEMENT, AGILE COACH
Zobacz wizytówkę
PROWADZĄCY
Daniel Skowroński
EXPERT PRODUCT MANAGEMENT, AGILE COACH
Zobacz wizytówkę
Adresaci

Szkolenie przeznaczony jest dla agentów zmiany, liderów / managerów działów i zespołów, kadry zarządzającej organizacją, członków zespołów.
Dla wszystkich chcących rozwijać organizację zgodnie z pryncypiami Agile, Lean i Management 3.0.

Materiały szkoleniowe

Delegation Poker
Metrics Principles
Karty Delegation Poker
Karty Metrics Principles
Wydruk prezentacji szkoleniowej

Certyfikat

Oficjalny Certyfikat Management 3.0

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Brak wymagań wstępnych

Zakres szkolenia

Wprowadzenie
Dlaczego Management 3.0?
Dyskusja o zmianie w świecie zarządzania
Elementy Management 3.0
Teoria Złożoności i Myślenie Systemowe
Wprowadzenie do teorii złożoności i myślenia systemowego
Wyjaśnienie zagadnień i różnic pomiędzy złożonością, a skomplikowaniem
Sugestie pomagające przejść od myślenia liniowego na złożone i systemowe
Zarządzanie, a przywództwo
Przyznawania realistycznych celów i definiowanie zadań
Kiedy zarządzać, a kiedy przewodzić zespołem?
Jak uchronić zespół przed powstaniem chaosu, braku samoorganizacji?
Zespół – budowanie, skalowanie, doskonalenie
Mobilizacja zespołu, motywacja jednostki a motywacja zespołu
Analiza potrzeb i oczekiwań zespołu
Narzędzia do analizy zachowań, odkrywania motywacji oraz najlepsze praktyki doskonalenia zespołu
Samoorganizacja
Jak wprowadzić samoorganizację, aby faktycznie działała?
Delegowanie uprawnień i władzy niezbędnej do samoorganizacji
Budowanie zaufania i przychylności kadry zarządczej
Kompetencje zespołu
Analiza kompetencji członków zespołu
7 sposobów budowania / rozwoju kompetencji
Jak mierzyć rozwój kompetencji w złożonym systemie?
Komunikacja i kształtowanie zespołu
Jak formować strukturę organizacji tak, aby zwiększać komunikację?
Balansowanie pomiędzy specjalizacją, a generalizacją
Formułowanie i skalowanie funkcjonalnych i interdyscyplinarnych zespołów
Zarządzanie zmianą
4 aspekty zarządzania zmianą – system, jednostki, interakcje, granice systemu
Jak liderzy mogą wprowadzać zmianę w organizacji?
Jak wprowadzić praktykę stałego rozwoju?
Wdrażanie Agile Leadership
Wyzwania związane z wdrażaniem i transformacjami Agile na świecie
Doświadczenia praktyczne
Co dalej dla Twojej organizacji?

Inne w kategorii Zarządzanie zwinne

TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU NAZWA SZKOLENIA CENA PLN
13-14.11.2018 Management 3.0 z #Workout - Praktyki zwinnego przywództwa 2 890 zł Więcej
28-29.11.2018 Management 3.0 z #Workout - Praktyki zwinnego przywództwa 2 890 zł Więcej
12-13.12.2018 Management 3.0 z #Workout - Praktyki zwinnego przywództwa 2 890 zł Więcej
17-18.12.2018 Management 3.0 z #Workout - Praktyki zwinnego przywództwa 2 890 zł Więcej
24-25.10.2018 Scrum Master Certified 2 500 zł Więcej
21-22.11.2018 Scrum Master Certified 2 500 zł Więcej
06-07.12.2018 Scrum Product Owner Certified 2 500 zł Więcej
29-30.11.2018 30.11.2018 AgilePM® Foundation 1 550 zł Więcej
21-22.12.2018 22.12.2018 AgilePM® Foundation 1 550 zł Więcej
06-07.12.2018 21.12.2018 AgilePM® Practitioner 1 150 zł Więcej