PRINCE2® Foundation

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Poznanie i zrozumienie metodyki PRINCE2® na poziomie podstawowy- Foundation. Szkolenie omawia wszystkie kluczowe zagadnienia niezbędne do efektywnego zastosowania PRINCE2® w praktyce tj. prawidłowego rozpoczęcia, świadomego prowadzenia i kontrolowanego zamknięcia projektu. Omawiane są wszystkie pryncypia, procesy, tematy
i techniki używane w PRINCE2®. Uczestnicy poznają zależności między poszczególnymi elementami metodyki oraz uczą się właściwie wykorzystywać je w praktyce.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu certyfikującego PRINCE2® Foundation.

Adresaci

Wszystkie osoby, które prowadzą projekty (niezależnie od branży i tematyki) lub są członkami komitetów sterujących projektów, czy zespołów projektowych, oraz chcą poznać jedną z najlepszych i najpopularniejszych metodyk zarządzania projektami PRINCE2®.

Materiały szkoleniowe
 • „Skuteczne zarządzanie projektami PRINCE2®” – podręcznik.
 • Materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem.
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi.
Certyfikat
 • Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.
Informacje dodatkowe
 • Czas trwania szkolenia: 3 dni.
 • Wielkość grupy: 8-12 osób.

Wymagania:

 • Brak wymagań wstępnych.
 • Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektami będzie pomocna.
Zakres szkolenia
 • Przygotowania Projektu – omówienie procesu, dzięki któremu projekt może rozpocząć się w kontrolowany sposób.
 • Uzasadnienie Biznesowe – jego skład, rola, sposób wykorzystania w projekcie zarządzanym zgodnie z metodyką PRINCE2®.
 • Organizacja – struktura zespołu zarządzania projektem, role w zespole oraz zakresy odpowiedzialności osób pełniących te role.
 • Zarządzanie Strategiczne Projektem – rola i zadania Komitetu Sterującego.
 • Inicjowanie Projektu – proces zaplanowania całego projektu oraz utworzenia i przedstawienia Komitetowi Sterującemu Dokumentacji Inicjowania Projektu.
 • Omówienie tematów: Jakości, Ryzyka, Planów i Zmiany w projekcie.
 • Omówienie procesu Sterowania Etapem – zadania Kierownika Projektu, zarządzanie zagadnieniami oraz podejmowanie działań korygujących.
 • Zarządzanie Dostarczaniem Produktów – wytwarzanie produktów i zarządzanie projektem (mechanizmy zlecania kontroli i odbierania produktów).
 • Postępy – mechanizmy monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu.
 • Zamykanie Projektu – zakończenie projektu wraz z przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania.
 • Test znajomości metodyki PRINCE2® pozwalający ocenić i uporządkować wiedzę uczestników.
 • Próbny egzamin PRINCE2® Foundation.

Podczas szkolenia uczestnicy wykonują ćwiczenia praktyczne ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Egzamin

Egzamin w formie testu jednokrotnego wyboru (wybór jednej prawidłowej odpowiedzi z listy opcji).  Egzamin składa się z 75 pytań (z czego ocenianych jest 70 pytań – 5 pytań próbnych), próg zdawalności: 50% (35 poprawnych odpowiedzi na oceniane pytania). W trakcie egzaminu nie dopuszcza się korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych.

W przypadku zdawania egzaminu po angielsku kandydat otrzymuje dodatkowe 15 minut czasu (razem 75 minut) oraz dopuszczalne jest korzystanie ze słownika angielsko-polskiego.

Wyniki wstępne egzaminu są przekazywane w formie ustnej przez prowadzącego, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, a oficjalne udostępniane w portalu Peoplecert ok. 2-3 tygodnie po egzaminie.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest e-certyfikat w formie elektronicznej, udostępniany w portalu ok. 3-4 tygodnie po egzaminie.