PRINCE2® Practitioner

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Zapoznanie uczestników z zaawansowanymi zagadnieniami zarządzania projektami w oparciu o metodykę PRINCE2®.

Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat „PRINCE2® Practitioner

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest dedykowane osobom, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu metodyki PRINCE2® ponad poziom podstawowy. Osoby posiadające doświadczenie w zarządzaniu projektami lub zespołami projektowymi. Szczególnie polecane jest dla pracowników organizacji, które wdrożyły lub planują wdrożyć PRINCE2®, jako standard metodyki zarządzania projektami.

Materiały szkoleniowe
 • Materiał wstępny do zapoznania się przed szkoleniem
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Próbne testy egzaminacyjne.
Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Zakres szkolenia

Szczegółowe omówienie wszystkich procesów i działań, oraz tematów i technik przewidzianych i zalecanych przez metodykę PRINCE2®.

 • powtórzenie podstawowych zagadnień dotyczących konstrukcji metodyki PRINCE2®, w tym omówienie pryncypiów oraz zapoznanie się ze specyfiką egzaminu na poziomie Practitioner,
 • przygotowanie Projektu,
 • inicjowanie Projektu – proces służący zaplanowaniu całego projektu,
 • dokumentacja Inicjowania Projektu,
 • zarządzanie Strategiczne Projektem – jak zbudowany jest ten proces, z jakich składa się działań i jak Komitet Sterujący realizuje swoje zadania,
 • zarządzanie Końcem Etapu – zapewnienie Komitetowi Sterującemu dostarczania przez Kierownika Projektu informacji wystarczających do dokonania przeglądu obecnego stanu projektu i zatwierdzenia jego dalszej realizacji,
 • zamykanie Projektu – kontrolowane zakończenie projektu wraz z ostatecznym przekazaniem produktów projektu służbom utrzymania,
 • uzasadnienie Biznesowe – z czego się składa oraz jaki jest jego cykl życia w projekcie realizowanym zgodnie z metodyką PRINCE2®,
 • organizacja – jej rola oraz istotne aspekty,
 • jakość – kompleksowe ujęcie jakości w projekcie,
 • ryzyko – zasady postępowania z szansami i zagrożeniami dla projektu,
 • plany – konstrukcja planów na różnych poziomach, techniki planowania opartego na produktach,
 • postępy – ustanowienie mechanizmów monitorowania i porównywania faktycznych osiągnięć z planowanymi, dostarczania prognozy dotyczącej osiągnięcia celów projektu oraz zapewnienia ciągłej zasadności biznesowej projektu,
 • zmiana – usystematyzowany sposób identyfikacji, oceny i zarządzania zmianami
  w projekcie,
 • próbny egzamin na poziomie Practitioner w trakcie całego szkolenia.

Podczas kursu uczestnicy wykonują praktyczne ćwiczenia ułatwiające zrozumienie omawianych zagadnień.

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 8-12 osób.

Wymagania:

 • posiadanie certyfikatu PRINCE2 Foundation.
 • zalecane jest co najmniej roczne praktyczne doświadczenie w zarządzaniu projektami wg metodyki PRINCE2.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania podręcznika „PRINCE2® – Skuteczne zarządzanie projektami”. Opcjonalnie uczestnik może zamówić podręcznik w cenie 350 PLN netto.

Akredytacja / Podstawa merytoryczna

PEOPLECERT