Szkolenie

ITIL® Foundation

Termin

Egzamin

Cena szkolenia

Cena egzaminu

Nie znalazłeś dogodnego terminu?
ITIL® Foundation to intensywne szkolenie wprowadzające uczestnika w świat zarządzania usługami IT. Podstawy biblioteki ITIL® przydadzą się każdemu pracownikowi organizacji świadczącej usługi IT niezależnie czy jest wykonawcą jednego z procesów, liderem / kierownikiem zespołu czy przedstawicielem kierownictwa IT. Przez 3 dni szkolenia omówimy z perspektywy „lotu ptaka” wszystkie 26 procesów ITIL® przeplatając bloki teoretyczne ćwiczeniami przydatnymi w zrozumieniu założeń i podstawowych koncepcji biblioteki.

Adresaci szkolenia

 • Pracownicy organizacji IT – członkowie zespołów wsparcia, kadra zarządzająca, kierownictwo IT
 • Właściciele procesów IT, osoby odpowiedzialne za budowę i wdrażanie procesów IT w organizacji
 • Konsultanci IT
 • Osoby indywidualne chcące podnieść swój poziom wiedzy w zakresie zarządzania usługami IT i dokonać certyfikacji w zakresie najlepszych praktyk ITIL®.

Materiały szkoleniowe

 • Akredytowane materiały szkoleniowe obejmujące wydruk slajdów, oficjalny słownik ITIL® oraz przykładowe testy egzaminacyjne ITIL® Foundation
 • Ćwiczenia praktyczne

Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia Rethink

Certyfikat ITIL® Foundation w wersji elektronicznej (po zdanym egzaminie)

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 3 dni.

Wielkość grupy: 8-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.

Akredytacja / Podstawa merytoryczna:

PeopleCert

Egzamin jest integralną częścią szkolenia (nie można wykupić szkolenia bez egzaminu i odwrotnie).

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

Szkolenie ma na celu zrozumienie idei praktycznego zarządzania usługami oraz cyklu życia usługi. W ramach szkolenia przyswoisz podstawową terminologię / słownik ITIL®. Praktycy zarządzania usługami IT usystematyzują swoje doświadczenia i wiedzę i przetną ją z najlepszymi praktykami rynkowymi w tej dziedzinie. Osoby o mniejszym doświadczeniu uzyskają zrozumienie podstawowych zasad i modeli, świadomość istnienia 26 procesów zarządzania usługami – ich celu, powiązań, granic odpowiedzialności.

 • Zbiór kluczowych pojęć i definicji biblioteki ITIL®
 • Wprowadzenie do cyklu życia usług i konstrukcja biblioteki ITIL®
 • Faza Strategii Usług (Service Strategy)
 • Faza Projektowania usług (Service Design)
 • Faza Przekazania usług (Service Transition)
 • Faza Eksploatacji usług (Service Operation)
 • Faza Ustawicznego doskonalenia usług (Continual Service Improvement)
 • Role i funkcje zdefiniowane w bibliotece ITIL®
 • Próbne pytania egzaminacyjne ITIL® Foundation

EGZAMIN

Jest to egzamin testowy (wybór jednej prawidłowej odpowiedzi z listy opcji). Broszura z pytaniami zawiera 40 pytań obejmujących różne tematy programu nauczania. Od uczestników oczekuje się odpowiedzi na wszystkie pytania. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 26 punktów z dostępnych 40 (minimum 65%). Egzamin trwa 60 minut.

Osoby zdające egzamin w języku, który nie jest ich językiem głównym ani ojczystym mogą poprosić o dodatkowy czas. W przypadku spełnienia odpowiednich warunków (np. prośba ze strony kandydata przedłożona trenerowi podczas szkolenia, który widział, że w trakcie kursu dana osoba miała trudności językowe) prowadzący może wydłużyć czas na zdawanie o 25%, w zaokrągleniu do najbliższych 5 minut.

W trakcie egzaminu nie dopuszcza się korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych.

Aby przystąpić do egzaminu trzeba zarejestrować się w systemie egzaminacyjnym organizacji akredytującej, na podstawie danych otrzymanych kilka dni przed egzaminem.

Warunki uczestnictwa

 • Ukończenie akredytowanego szkolenia ITIL® Foundation.
 • Dokument potwierdzający tożsamość

Wynik i certyfikat

Oficjalny wynik egzaminu publikowany jest w profilu założonym w systemie przy rejestracji na egzamin, ok. 1-2 tygodnie po egzaminie.

Potwierdzeniem zdania egzaminu jest e-certyfikat w formie elektronicznej, udostępniany w portalu egzaminacyjnym ok. 1-2 tygodnie po egzaminie (po opublikowaniu wyniku).

Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.