Lean IT Foundation

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Dwudniowe szkolenie, podczas którego zdobędziesz wiedzę na temat koncepcji szczupłej organizacji IT (Lean IT). Dowiesz się jak świadczyć usługi lepszej jakości dzięki ustawicznemu doskonaleniu procesów, jak zbudować wspólny system wartości przekładający się na postawy i zachowania pracowników. Podczas szkolenia poznasz również sposoby redukcji czasu realizacji poprzez szukanie straty czasu w procesach, nauczysz się optymalizować jakość wykonywanej pracy

Adresaci szkolenia

Pracownicy organizacji IT  – od poziomu CIO, poprzez wszystkie szczeble zarządzania, po pracowników liniowych z działów IT, zajmujących się rozwojem systemów i usług IT, testami, utrzymaniem, wsparciem, realizacją zamówień, budżetowaniem itp.

Wszyscy pracownicy IT powinni bezwzględnie rozumieć i stosować filozofię Lean IT.

Materiały szkoleniowe
 • Akredytowane materiały szkoleniowe
 • Słownik pojęć i skrótów,
 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi
Certyfikt

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Zakres szkolenia
 • Wprowadzenie do Lean Management
 • Co to jest Lean IT?
 • Pryncypia Lean IT,
 • Typy marnotrawstwa (Muda),
 • 5 wymiarów Lean IT:
 • Klient – kluczowe pojęcia: Value, Voice of Customer (VOC), Kano model, Critical to quality (CTQ),
 • Proces – kluczowe pojęcia: Flow, SIPOC, Value Stream Map (VSM), Push, Pull, Just-in-time (JIT),
 • Wydajność – kluczowe pojęcia: Key Performance Indicator (KPI), Operational Process Efficiency (OPE), Skills & Knowledge Matrix;
 • Organizacja – kluczowe pojęcia: Performance dialogue, Visible management, Kaizen, DMAIC, Pareto analysis, Ishikawa analysis, 5 Whys,
 • Postawy i zachowania – kluczowe pojęcia: Lean leadership, Go and see, AURRA model, (Not) Lean behaviour,
 • Egzamin próbny i omówienie wyników.
Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.

Akredytacja / Podstawa merytoryczna:

PEOPLECER

Inne w kategorii Szkolenia ITIL® i Lean IT

TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU NAZWA SZKOLENIA CENA PLN
06-08.11.2018 08.11.2018 ITIL® Foundation 1 400 zł Więcej
10-12.12.2018 12.12.2018 ITIL® Foundation 1 400 zł Więcej