Scrum Master Certified

Termin
Nie znalazłeś dogodnego terminu?
Cena (netto) od

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli Scrum Mastera w projektach. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat „Scrum Master Certified”.

PROWADZĄCY
Magdalena Kozłowska-Deć
Expert Project Management, Agile
Zobacz wizytówkę
PROWADZĄCY
Andrzej Olejniczak
trener i ekspert ITIL
Zobacz wizytówkę
Adresaci

Członkowie zespołów projektowych pełniący, lub przygotowujący się do pełnienia roli Scrum Master, kierownicy projektów, liderzy zespołów, menedżerowie.

Materiały szkoleniowe
 • Podręcznik „Scrum Body of Knowledge” zawierający kompletny opis podejścia Scrum wraz z technikami i dobrymi praktykami ułatwiającymi wdrożenie Scrum w projekcie
 • Student Workbook
 • Zeszyt ćwiczeń „SCRUM Master Case Study”
 • Karta procesów Scrum
 • Zestaw kart „Planning Poker”
Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia.

Certyfikat SCRUM Master Certified wydany przez Scrum Study – dla osób które uzyskają pozytywny wynik z egzaminu.

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.

Akredytacja / Podstawa merytoryczna

Scrum Study

EGZAMIN on-line 

Voucher umożliwiający podejście do egzaminu Scrum Master Certified ważny 90 dni.  

Ok. 1-2 tyg. po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują mail z danymi do rejestracji na egzamin w systemie SCRUMstudy/ VMEdu, zawierający login, hasło i instrukcję. Do egzaminu trzeba przystąpić przed upływem 90 dni od daty wysłania maila. 

Zakres szkolenia

Podejście zwinne do zarządzania projektami

 • czym jest agile?,
 • podejście adaptacyjne a tradycyjne,
 • Agile Manifesto,
 • miejsce Scrum wśród metodyk agile

Pryncypia i aspekty Scrum

Role Scrum – role podstawowe (core roles):

 • Product Owner (Właściciel Produktu),
 • Scrum Master,
 • Scrum Team,
 • pozostałe role (non-core roles)

Fazy projektu Scrumowego:

 • inicjowanie projektu – Wizja Produktu, powoływanie zespołu projektowego, tworzenie Product Backlogu i Planu Wydań, dobór długości sprintu;
 • planowanie i szacowanie – planowanie sprintu, tworzenie historyjek i zadań, szacowanie złożoności prac, techniki i narzędzia wykorzystywane w planowaniu i monitorowaniu sprintu;
 • implementacja – osiąganie optymalnego rytmu pracy, synchronizacja pracy zespołu, monitorowanie przebiegu sprintu, aktualizacja Backlogu Produktu;
 • przegląd i retrospekcja – synchronizacja prac wielu zespołów Scrum, przegląd i zatwierdzanie zrealizowanych prac, retrospektywa;
 • wydanie – przekazywanie przyrostowych produktów do wdrożenia produkcyjnego.

Zagadnienia zaawansowane:

 • skalowanie Scrum,
 • transformacja istniejących ról projektowych do Scrum,
 • wdrażanie Scrum w organizacji – typowe problemy,
 • Scrum w programach i portfelach projektów

Symulacja projektu Scrum, jako element praktycznego przygotowania uczestników do pełnienia roli Scrum Mastera.

Inne w kategorii Zarządzanie zwinne

TERMIN SZKOLENIA TERMIN EGZAMINU NAZWA SZKOLENIA CENA PLN
12-13.11.2018 Management 3.0 z #Workout - Praktyki zwinnego przywództwa 2 890 zł Więcej
28-29.11.2018 Management 3.0 z #Workout - Praktyki zwinnego przywództwa 2 890 zł Więcej
24-25.10.2018 Scrum Master Certified 2 500 zł Więcej
21-22.11.2018 Scrum Master Certified 2 500 zł Więcej
06-07.12.2018 Scrum Product Owner Certified 2 500 zł Więcej
29-30.11.2018 30.11.2018 AgilePM® Foundation 1 550 zł Więcej
21-22.12.2018 22.12.2018 AgilePM® Foundation 1 550 zł Więcej
06-07.12.2018 21.12.2018 AgilePM® Practitioner 1 150 zł Więcej