Szkolenie

Zarządzanie zespołem projektowym

Warsztat przygotowuje kierowników projektów i członków zespołów projektowych do efektywniejszego budowania zespołów projektowych i zarządzania nimi. Jako praktyczny warsztat symulacyjny pokazuje metody integracji członków zespołu, motywacji oraz rozwiązywania konfliktów w zespole projektowy. Ułatwia zrozumienie procesu zarządzania zespołami projektowymi i jego efektów. Oferuje zdobycie praktycznych umiejętności menedżerskich oraz wiedzy o własnych silnych i słabych stronach w oparciu o proponowane ćwiczenia, i inne formy warsztatowe. Stwarza niepowtarzalną okazję do pracy nad rozwojem własnych kompetencji menedżerskich, eliminując żmudny proces uczenia się na własnych błędach. Podczas szkolenia koncentrujemy się na rozwoju umiejętności niezbędnych do wprowadzenia do codziennej praktyki efektywnych sposobów zarządzania ludźmi: instruowania, motywowania

Adresaci szkolenia

Warsztat przeznaczony jest przede wszystkim dla liderów, kierowników, projekt managerów nowo formujących się lub już pracujących zespołów projektowych, którzy pragną doskonalić umiejętności budowania i integracji zespołów. Mogą w nim również uczestniczyć członkowie zespołów projektowych, profesjonaliści ze wszystkich szczebli kierowania w organizacjach i koordynatorzy portfela projektów, którzy chcą doskonalić umiejętności współpracy w zespołach projektowych.

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk prezentacji szkoleniowej
 • Materiały do ćwiczeń
 • Instrukcja dla techniki psychologicznej
 • Komplet materiałów biurowych

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Brak wymagań wstępnych

Akredytacja/ Podstawa merytoryczna

Szkolenie autorskie Arkana Training

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

 • rola i zadania kierownika projektu vs. rola i zadania lidera
 • style kierowania i ich wpływ na efektywność
 • metody budowania autorytetu
 • komunikacja jako narzędzie kierowania
 • funkcjonowanie zespołu
 • motywowanie finansowe i pozafinansowe
 • skuteczne delegowanie
 • motywująca i inspirująca informacja zwrotna
 • zagrożenia dla współpracy – konflikty (rodzaje, fazy, techniki rozwiązywania, postawy wobec konfliktów)

Poza tym podczas szkolenia uczestnicy szkolenia będą pracowali nad:

 • doskonaleniem i rozwojem kompetencji w zakresie kluczowych umiejętności menedżerskich
 • wzrostem identyfikacji z pełnioną rolą kierowników projektów
 • budowaniem autorytetu w relacjach z podwładnymi
 • opanowaniem umiejętności skutecznego porozumiewania się z pracownikami
 • nabyciem umiejętności budowania zespołu projektowego i kierowania jego pracą
Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.