Wiedza

Zapraszamy do świata cyfrowych transformacji.
RETHINK. Przeczytaj, przemyśl, zainspiruj się.

PO CO UCZYĆ SŁONIA TAŃCZYĆ?

23.12.2016

[...] Słonia można nauczyć tańczyć. Będzie to jednak tylko tańczący słoń – ani to ładne, ani sensowne ani etyczne. Nowoczesna korporacja nie może być startupem – bo nikt nie zdejmie z niej odpowiedzialności wobec akcjonariuszy za efektywność alokacji ich kapitału...

DATA SCIENCE MASTERCLASS

23.12.2016

Definiowanie i wdrażanie strategii przewagi informacyjnej, z wykorzystaniem metod i narzędzi Data Science / Machine Learning. Celem warsztatu jest przygotowanie uczestników do systematycznego budowania zdolności biznesowych zapewniających przewagę konkurencyjną dzięki lepszemu wykorzystaniu danych dostępnych w ekosystemie biznesowym organizacji.

Rethink Architecture

20.12.2016

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony zagadnieniom modernizacji i rozwoju architektury biznesowej i cyfrowych aktywów organizacji w kontekście typowych scenariuszy cyfrowej transformacji.

Rethink Data

20.12.2016

Warsztat RETHINK PROCESS poświęcony metodom wykorzystania cyfrowych aktywów - takich jak dane, logika biznesowa - do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Rethink innovation

20.12.2016

Dzięki technologii możemy dziś radykalnie skrócić ścieżkę “od pomysłu do przemysłu”. Dużo trudniej sprawić żeby ów pomysł stał się produktem, który trafi do umysłów i serc klientów. Warsztat RETHINK INNOVATION poświęcony jest temu jak zwiększyć szansę na sukces firmy w cyfrowym świecie dzięki wdrożeniu modelu Fabryki Innowacji.

Rethink Agile

20.12.2016

Warsztaty RETHINK PROCESS poświęcone definiowaniu i implementacji programów budowy zwinnej organizacji.