AKADEMIA RETHINK - ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Program budowy i certyfikacji kompetencji związanych z zarządzaniem usługami i organizacjami usługowymi.

Fundament efektywnej organizacji IT

Program szkoleń obejmuje zarówno klasyczne metody zarządzania usługami IT jak i zintegrowany model zarządzania rozwojem i utrzymaniem usług (DevOps), dla menedżerów i specjalistów IT. Szkolenia w tym wątku wspierają implementację szerokiego spektrum nowoczesnych modeli usługowych organizacji IT. W ramach programu oferowane są akredytowane szkolenia pozwalające na uzyskanie powszechnie uznawanych certyfikatów zawodowych.

Adresaci

Kierownicy procesów rozwoju i utrzymania, service managerowie, osoby odpowiedzialne za efektywność i jakość aktywów cyfrowych (aplikacji, infrastruktury).

Zobacz także

Scrum Master

2 500 PLN Cena netto szkolenia z egzaminem online za os. Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z filozofią oraz pryncypiami podejścia zwinnego do zarządzania projektami oraz przygotowanie uczestników do pełnienia roli Scrum Mastera w projektach. Jest pomocne podczas wdrażania praktyk Scrum w organizacjach. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "Scrum Master Certified".

Czytaj więcej

Scrum Product Owner

2 500 PLN Cena netto szkolenia z egzaminem online za os. Szkolenie ułatwi uczestnikom zrozumienie filozofii i pryncypiów zwinnego podejścia w pracy projektowej. Pozwala spojrzeć na nie od strony biznesowej, często w projektach bagatelizowanej. Przygotowuje ono reprezentantów biznesu do pełnienia roli Właściciela Produktu, skupiając się na procesie i zadaniach niezbędnych do dostarczania wartości produktu i jego adaptacji do zmieniających się potrzeb klientów. Szkolenie przygotowuje do egzaminu pozwalającego uzyskać międzynarodowy certyfikat "Scrum Product Owner".

Czytaj więcej

Scrum dla zespołu z symulacją

1 000 PLN Cena netto szkolenia za os. Szkolenie w formule zamkniętej. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o metodyce Scrum i przygotowanie ich do realizacji projektów z wykorzystaniem tej metodyki. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla zespołów pracujących nad wytwarzaniem produktów w środowisku o dużej zmienności potrzeb i bliskiej współpracy z biznesem. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompletną wiedzę w zakresie metodyki Scrum, a także, poprzez symulację i dyskusję, poznają zastosowanie tej metodyki w praktyce. Szkolenie obejmuje podstawy filozofii Scrum, określanie ról i odpowiedzialności, poszczególne techniki i artefakty Scrum a także użyteczne dobre praktyki stosowania tej metodyki w projektach. W ramach szkolenia zostanie omówione również zastosowanie dobrych praktyk i narzędzi wspierających pracę.

Czytaj więcej