AKADEMIA ITSM

Program budowy i certyfikacji kompetencji związanych z zarządzaniem usługami i organizacjami usługowymi.

AKADEMIA RETHINK - ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Program szkoleń obejmuje zarówno klasyczne metody zarządzania usługami IT jak i zintegrowany model zarządzania rozwojem i utrzymaniem usług (DevOps), dla menedżerów i specjalistów IT. Szkolenia w tym wątku wspierają implementację szerokiego spektrum nowoczesnych modeli usługowych organizacji IT. W ramach programu oferowane są akredytowane szkolenia pozwalające na uzyskanie powszechnie uznawanych certyfikatów zawodowych.

AKADEMIA RETHINK - ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Kierownicy procesów rozwoju i utrzymania, service managerowie, osoby odpowiedzialne za efektywność i jakość aktywów cyfrowych (aplikacji, infrastruktury).

Zobacz takze: