AKADEMIA ITSM

Program budowy i certyfikacji kompetencji związanych z zarządzaniem usługami i organizacjami usługowymi.

AKADEMIA RETHINK - ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Program szkoleń obejmuje zarówno klasyczne metody zarządzania usługami IT jak i zintegrowany model zarządzania rozwojem i utrzymaniem usług (DevOps), dla menedżerów i specjalistów IT. Szkolenia w tym wątku wspierają implementację szerokiego spektrum nowoczesnych modeli usługowych organizacji IT. W ramach programu oferowane są akredytowane szkolenia pozwalające na uzyskanie powszechnie uznawanych certyfikatów zawodowych.

AKADEMIA RETHINK - ZARZĄDZANIE USŁUGAMI

Kierownicy procesów rozwoju i utrzymania, service managerowie, osoby odpowiedzialne za efektywność i jakość aktywów cyfrowych (aplikacji, infrastruktury).

Wpisy na blogu

DIGITAL CHAMPIONS 2017

01.08.2017

Zobacz zapis wideo IV Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. www.digitalchampions.online

API Economy Teaser

05.05.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

02.03.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.