Doradztwo

RETHINK PROCESS

RETHINK pomaga w wypracowaniu realistycznej koncepcji transformacji cyfrowej oraz zbudowaniu zaangażowanego zespołu liderów zmiany.
Podejmuje też odpowiedzialność za operacyjne wdrożenie zmian w obszarach o szczególnym znaczeniu dla cyfrowych transformacji, poprzez prototypowanie i wdrażanie rozwiązań, coaching oraz doradztwo.

Stosujemy autorską metodę RETHINK PROCESS. Jest to cykl warsztatów które, aktywując twórcze myślenie w grupie, umożliwiają wypracowanie strategii i pragmatycznego planu działania.
Warsztaty RETHINK PROCESS są realizowane pod kątem budowy zwinnej organizacji. Obejmują zagadnienia procesów, kultury, architektury oraz integracji procesów zwinnych z governance organizacji.

Wdrażanie zwinnego modelu operacyjnego obejmującego procesy, kompetencje, kulturę i architekturę biznesową (organizacja).

Wdrażanie modelu Fabryki Innowacji. Jest to model systematycznego rozwoju produktów i usług integrującego procesy i techniki Design Thinking ze zwinnym modelem operacyjnym i elementami podejścia „Lean Startup”.

Projektowane procesów i rozwiązań w obszarze zaawansowanej analityki biznesowej.

Budowa rozwiązań wykorzystujących architekturę chmurową (cloud native) obejmujące nowoczesne systemy BI (Modern BI) i platformy dla ekosystemów cyfrowych usług (API Management).

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ AUTORSKIE SZKOLENIA DLA FIRM W RETHINK?

BUDUJEMY KOMPETENCJE NIEZBĘDNE W ŚWIECIE CYFROWEGO BIZNESU

Przeprowadzenie z sukcesem cyfrowej transformacji wymaga zbudowania wielu nowych kompetencji. Obejmują one zagadnienia zarządzania, zaawansowanej analizy danych, nowych wzorców architektury i biznesowych zastosowań innowacji technologicznych wchodzących w fazę intensywnej komercjalizacji. Wspieramy to wyzwanie poprzez autorskie warsztaty (masterclass) coaching, DIGITAL CHAMPIONS – cykliczne forum i społeczność wymiany praktyk, oraz szkolenia realizowane w ramach AKADEMII RETHINK.