Doradztwo

RETHINK pomaga w wypracowaniu realistycznej koncepcji transformacji cyfrowej oraz zbudowaniu zaangażowanego zespołu liderów zmiany.
Podejmuje też odpowiedzialność za operacyjne wdrożenie zmian w obszarach o szczególnym znaczeniu dla cyfrowych transformacji, poprzez prototypowanie i wdrażanie rozwiązań, coaching oraz doradztwo.

 

TRANSFORMACJE AGILE
Wdrożenie metod zwinnych nazywamy transformacją agile, ponieważ wymaga gruntownych zmian w całej organizacji, od sposobu myślenia jej pracowników i kultury pracy zespołów, po zmianę struktury i procesów, czyli całego modelu operacyjnego.
WIĘCEJ

FABRYKA INNOWACJI
Fabryka innowacji to połączenie trzech metod: Design Thinking, Lean Startup i Agile. Połączenie ich stanowi kompletny warsztat narzędziowy pozwalający na systematyczne wprowadzanie innowacji. To praktyka łączenia tych metod stanowi o unikalności wypracowanej przez RETHINK koncepcji Fabryki Innowacji.
WIĘCEJ

ROZWÓJ KOMPETENCJI
Program rozwoju kompetencji RETHINK polegają na współpracy z coachem, której celem jest przekazanie i doskonalenie kompetencji uczestnika programu w wybranej dziedzinie.
WIĘCEJ

CYFROWA TRANSFORMACJA
Pomagamy w zdefiniowaniu biznesowych przesłanek transformacji. Angażujemy się w budowanie kompetencji liderów zmian poprzez pracę warsztatową nad koncepcją cyfrowego rozwoju oraz coaching wspierający ich we wdrożeniu planu transformacji.
WIĘCEJ

BODY LEASING
Ze względu na dużą popularność metod zwinnych popyt na specjalistów przekracza podaż – trudno jest znaleźć osoby do pełnienia ról określonych przez metody zwinne. RETHINK wspiera organizacje poszukujące osób o potwierdzonych kompetencjach zwinnych.
WIĘCEJ

KANBAN
Metoda KANBAN nie jest ściśle powiązana z obszarem rozwoju oprogramowania czy zarządzania w organizacji. Jest to raczej metoda stopniowej ewolucyjnej zmiany realizowanego procesu napędzana przez zasadę pull – gdzie kluczowe jest składane przez odbiorcę końcowego zamówienie, a nie odgórnie ustalony plan dostarczania..
WIĘCEJ

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ AUTORSKIE SZKOLENIA DLA FIRM W RETHINK?

BUDUJEMY KOMPETENCJE NIEZBĘDNE W ŚWIECIE CYFROWEGO BIZNESU

Przeprowadzenie z sukcesem cyfrowej transformacji wymaga zbudowania wielu nowych kompetencji. Obejmują one zagadnienia zarządzania, zaawansowanej analizy danych, nowych wzorców architektury i biznesowych zastosowań innowacji technologicznych wchodzących w fazę intensywnej komercjalizacji. Wspieramy to wyzwanie poprzez autorskie warsztaty (masterclass) coaching, DIGITAL CHAMPIONS – cykliczne forum i społeczność wymiany praktyk, oraz szkolenia realizowane w ramach AKADEMII RETHINK.

Zobacz także: