Fabryka Innowacji

Osiągnięcie sukcesu w biznesie wymaga od przedsiębiorstwa systematycznego wprowadzania na rynek innowacyjnych produktów i usług. Organizacje intensywnie poszukują sposobów uwolnienia kreatywności  biznesowej zespołów oraz metod szybkiego i taniego eksperymentowania.

Jeżeli Twoja organizacja również poszukuje takich metod, to koncepcja Fabryki Innowacji jest rozwiązaniem właśnie dla ciebie.

 

Fabryka Innowacji to połączenie trzech metod:

Design Thinking

czyli procesu systematycznego dostarczania wysokiej jakości pomysłów na innowacyjne produkty.

Lean Startup

czyli procesu formułowania i szybkiej weryfikacji rynkowej modeli biznesowych.

Agile

czyli metody efektywnego budowania produktów poprzez wykorzystanie eksperymentowania i procesu uczenia.

Każda z tych metod wnosi swoją wartość, ale dopiero połączenie ich stanowi kompletny warsztat narzędziowy pozwalający na systematyczne wprowadzanie innowacji. To praktyka łączenia tych metod stanowi o unikalności wypracowanej przez RETHINK koncepcji Fabryki Innowacji.

Korzyści z wdrożenia Fabryki Innowacji:

  • Organizacja zyskuje przewagę konkurencyjną dzięki zdolności do systematycznego tworzenia innowacyjnych produktów i modeli biznesowych.
  • Zespoły tworzą lepsze produkty, ponieważ lepiej rozumieją potrzeby klientów i szybciej reagują na ich zachowania.
  • Poprawia się time-to-market dzięki iteracyjnemu procesowi wytwórczemu.

Budowanie Fabryki Innowacji najlepiej zacząć od konkretnej szansy biznesowej, konkretnego produktu realizującego strategię biznesową organizacji. W tym przypadku wsparcie RETHINK polega na:

  • Facylitacji projektowania produktu za pomocą procesu Design Thinking – pomożemy zespołowi stworzyć wizję i prototypy Produktu oraz przeprowadzić badania z użytkownikami. Prace możemy zorganizować w tygodniowe cykle zakończone wytworzeniem prototypu i jego badaniem (Design Sprint). Nasi doświadczeni projektanci mogą również wykonać projekty interakcji i interfejsów użytkownika.
  • Wsparcie dostarczania Produktu w podejściu Agile – pomożemy Twojemu zespołowi przekształcić wizję Produktu w opis jego funkcjonalności (Backlog Produktu) oraz plan realizacji (Roadmapę). Następnie zespół rozpocznie dostarczanie w metodzie Scrum (najpopularniejszej z metod zwinnych).
  • Zaplanowanie eksperymentu rynkowego zgodnie z Lean Startup – z naszą pomocą Twój zespół określi model biznesowy oraz metryki dla Produktu. Następnie zaplanuje pierwszy eksperyment rynkowy określając MVP (Minimum Viable Product) i wprowadzając go na rynek. Kolejnym krokiem będzie wyciągnięcie wniosków i dostosowanie strategii, czyli pivot.

Organizacje, które mają za sobą zastosowania Fabryki Innowacji dla pojedynczych produktów mogą zdecydować się na zbudowanie własnych kompetencji w zakresie jej stosowania. W takim wypadku wsparcie RETHINK polega na zakorzenieniu kompetencji Fabryki innowacji w organizacji poprzez:

  • Szkolenia poszczególnych ról, zespołów i innych osób z organizacji.
  • Coaching wewnętrznych zespołów w trakcie pracy.
  • Budowę wewnętrznego centrum kompetencji i mentoring dla wewnętrznych ekspertów.
  • Wsparcie poprzez okresową ocenę dojrzałości praktyk i wskazanie kierunków ich doskonalenia.

Zobacz także: