Opracowanie i wdrożenie strategii transformacji agile

Efektem dwuletniej współpracy z Raiffeisen-Polbank S.A. było wdrożenie agile oraz zmiana modelu operacyjnego IT, a także wdrożenie praktyk skalowania agile i koordynacji programu transformacji cyfrowej.

Zakres współpracy:

Opracowanie i wdrożenie strategii transformacji agile w dziale IT oraz wsparcie wdrożenia agile w całej organizacji, w ramach programu transformacji cyfrowej.  

Klient:

Raiffeisen Polbank S.A.

Okres współpracy:

2 lata (2016-2018)

(pobierz case)

Opis:

W 2016 roku w pierwszym kroku transformacji agile Bank zmienił strukturę departamentu IT na interdyscyplinarne valuestreamy, których zadaniem było wsparcie kluczowych rynków biznesowych.  

Zadaniem zespołu RETHINK było wdrożenie agile i kultury devops w ramach utworzonych w valuestreamach zespołów (agile coaching). Zajmowaliśmy się również wypracowaniem zmian w modelu operacyjnym IT (procesy zarządzania portfelem projektów, projektami, wdrożeniami, testami, roadmapą i zasobami). Prace zakończyły się zbudowaniem i wyszkoleniem wewnętrznego centrum kompetencji agile. 

W 2017 roku Bank zdecydował się na wdrożenie agile już w całej organizacji, w ramach wsparcia programu transformacji cyfrowej. Zadaniem zespołu projektowego było wsparcie wdrożenia agile w 12 zespołach biznes + IT, pracujących w ramach dwóch rynków biznesowych 

Zakres prac RETHINK:

Zespół RETHINK wdroż praktyki skalowania agile oraz koordynacji programu. Nasze prace polegały także na wsparciu centralnych zespołów zajmujących się automatyzacją wdrożeń i architekturą, a także facylitowaliśmy proces Design Thinking dla nowych produktów. 

Ostatecznie zostaliśmy głównym wykonawcą wsparcia agile i objęliśmy wsparciem również pozostałe rynki biznesowe. W ramach projektu przeprowadziliśmy program kilkudziesięciu szkoleń agile, w tym szkolenia dla zarządu i top managementu 

Metodologie i narzędzia:

Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework, DSDM; Design Thinking; Agile training, coaching and mentoring, Agile Centre of Excellence; Jira. 

Zaangażowanie:

Rezultaty:

Zobacz takze:

2020-06-18 12:47:53

O co KANBAN? - retransmisja webinarium

#Agile, #KANBAN, #lean, #transformacje agile,

2020-05-25 18:46:13

Osobista tablica Kanban

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,

2020-05-25 18:15:55

Co to jest Kanban?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,