Opracowanie i wdrożenie strategii transformacji agile

Efektem dwuletniej współpracy z Raiffeisen-Polbank S.A. było wdrożenie agile oraz zmiana modelu operacyjnego IT, a także wdrożenie praktyk skalowania agile i koordynacji programu transformacji cyfrowej.

Zakres współpracy:

Opracowanie i wdrożenie strategii transformacji agile w dziale IT oraz wsparcie wdrożenia agile w całej organizacji, w ramach programu transformacji cyfrowej.  

Klient:

Raiffeisen Polbank S.A.

Okres współpracy:

2 lata (2016-2018)

(pobierz case)

Opis:

W 2016 roku w pierwszym kroku transformacji agile Bank zmienił strukturę departamentu IT na interdyscyplinarne valuestreamy, których zadaniem było wsparcie kluczowych rynków biznesowych.  

Zadaniem zespołu RETHINK było wdrożenie agile i kultury devops w ramach utworzonych w valuestreamach zespołów (agile coaching). Zajmowaliśmy się również wypracowaniem zmian w modelu operacyjnym IT (procesy zarządzania portfelem projektów, projektami, wdrożeniami, testami, roadmapą i zasobami). Prace zakończyły się zbudowaniem i wyszkoleniem wewnętrznego centrum kompetencji agile. 

W 2017 roku Bank zdecydował się na wdrożenie agile już w całej organizacji, w ramach wsparcia programu transformacji cyfrowej. Zadaniem zespołu projektowego było wsparcie wdrożenia agile w 12 zespołach biznes + IT, pracujących w ramach dwóch rynków biznesowych 

Zakres prac RETHINK:

Zespół RETHINK wdroż praktyki skalowania agile oraz koordynacji programu. Nasze prace polegały także na wsparciu centralnych zespołów zajmujących się automatyzacją wdrożeń i architekturą, a także facylitowaliśmy proces Design Thinking dla nowych produktów. 

Ostatecznie zostaliśmy głównym wykonawcą wsparcia agile i objęliśmy wsparciem również pozostałe rynki biznesowe. W ramach projektu przeprowadziliśmy program kilkudziesięciu szkoleń agile, w tym szkolenia dla zarządu i top managementu 

Metodologie i narzędzia:

Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework, DSDM; Design Thinking; Agile training, coaching and mentoring, Agile Centre of Excellence; Jira. 

Zaangażowanie:

Rezultaty:

Zobacz takze:

2024-02-08 10:00:08

Transformacja agile - budować od zera czy skorzystać z SAFe®?

#Agile, #KEGON, #RETHINK, #SAFe, #Scaled Agile Framework, #transformacja agile, #webinar, #zwinna transformacja,

2022-01-18 11:21:50

Trudne zespoły

Trudne Zespoły - czy takie w ogóle istnieją? Czy nie przyjęło się przypinać tej łatki teamom, które po prostu wykraczają poza pewne ramy? Czy trenerzy radzą sobie z wyzwaniami współpracy w nieoczekiwanych warunkach? Jak tego dokonują?

#Agile, #case, #cyfrowa transformacja, #kompetencje, #RETHINK,