Pomagamy w zdefiniowaniu biznesowych przesłanek transformacji. Uczestniczymy w rozwoju cyfrowych zdolności organizacji prototypując, budując i wdrażając kluczowe rozwiązania. Angażujemy się w budowanie kompetencji liderów zmian poprzez szkolenia i coaching

Realizujemy

KOMPETENCJE

DOŚWIADCZENIE ZARZĄDCZE, TECHNOLOGICZNE I BIZNESOWE.

Know-how i  doświadczenie RETHINK obejmują cztery obszary stanowiące fundament cyfrowych transformacji.

Agile Practices

Budowanie zwinnej organizacji, zdolnej do ciągłej innowacji i  doskonalenia w obszarze oferty, procesów i modeli biznesowych.

Cloud Computing

Modernizacja architektury z wykorzystaniem transformacyjnego potencjału chmury obliczeniowej i platform wspierających ekosystemy cyfrowych usług.

Modern BI/Data Science

Budowanie przewagi informacyjnej dzięki wdrażaniu nowoczesnych procesów, narzędzi i kompetencji analitycznych.

Budowanie przewagi informacyjnej dzięki wdrażaniu nowoczesnych procesów, narzędzi i kompetencji analitycznych.

Projektowanie architektury zorientowanej na klienta, roadmapping transformacji i prototypowanie innowacyjnych produktów, usług i platform cyfrowych.

Najbliższe szkolenia