Rozwój kompetencji

Osoby rozwijające swoją karierę w metodach zwinnych potrzebują elastycznych sposobów zdobywania wiedzy. Chcą uczyć się wtedy, kiedy mają czas, a w trenerze chcą widzieć mentora/coacha, który pomoże im stosować i rozwijać zdobytą wiedzę.

RETHINK realizuje indywidualne programy rozwoju kompetencji zwinnych przeznaczone dla: 

 • Product Ownerów 
 • Scrum Masterów 
 • Project Managerów 
 • Managerów 
 • facylitatorów Design Thinking, 
 • Agile coach’y. 

Program rozwoju kompetencji RETHINK polegają na współpracy z coachem, której celem jest przekazanie i doskonalenie kompetencji uczestnika programu w wybranej dziedzinie. Stosowany przez nas sposób przekazywania wiedzy przedstawiony jest na poniższym rysunku: 

 

Uczestnik programu może korzystać z następujących form zdobywania wiedzy: 

 • Szkolenia stacjonarne i on-line,  
 • Praca własna uczestnika, dostęp do materiałów video i ćwiczeń, 
 • Sesje grupowe umożliwiające wymianę wiedzy z innymi uczestnikami programu, 
 • Indywidualne sesje z coachem. 

Korzyści z udziału w programie rozwoju kompetencji RETHINK: 

 • Wiedza od praktyków – nasi eksperci od lat na co dzień zajmują się praktycznym wdrażaniem metod zwinnych. 
 • Kompleksowy program – nasz program obejmuje metodyki, techniki i narzędzia, a także umiejętności miękkie. 
 • Dostęp do gotowych narzędzi – w ramach programu przekazujemy gotowe wzorce i narzędzia codziennej pracy. 

 

 

Zobacz także: