Projekt Design Thinking w Telekomunikacji

Zadaniem Rethink było przygotowanie kilkunastu osób do samodzielnego prowadzenia procesów metodą design thinking po stronie Operatora.

Zakres współpracy:

Wyszkolenie i superwizja 15. samodzielnych facylitatorów procesu Design Thinking.

Klient:

Duży Operator Telekomunikacyjny

Okres współpracy:

2017

(pobierz case)

Opis:

Zadaniem Rethink było przygotowanie kilkunastu osób do samodzielnego prowadzenia procesów metodą design thinking po stronie Orange. Proces kształcenia składał się z dwudniowego szkolenia podstawowego metody design thinking, trzydniowego szkolenia trenerskiego oraz superwizji podczas warsztatów design thinking samodzielnie facylitowanych przez uczestników kursu.

Zakres prac RETHINK:

Wyszkolenie i superwizja 15. samodzielnych facylitatorów procesu Design Thinking.

Metodologie i narzędzia:

Szkolenie.

Zaangażowanie:

Rezultaty:

Zobacz takze:

2024-06-19 14:49:01

Skalowanie agile - jak zarządzać zmianą?

#Agile, #SAFe, #Scaled Agile Framework, #transformacja agile, #webinar,

2024-06-19 10:59:56

Partnerstwo w relacjach międzypokoleniowych - nagranie webinaru

#dialog międzypokoleniowy, #pokolenia w biznesie, #pokolenie z,

2024-05-28 20:35:41

Planowanie średnioterminowe w agile, czyli jak wyjść poza horyzont sprintu | nagranie webinaru

#Agile, #Big Room Planning, #SAFe, #Scaled Agile Framework,