Projekt Design Thinking w Telekomunikacji

Zadaniem Rethink było przygotowanie kilkunastu osób do samodzielnego prowadzenia procesów metodą design thinking po stronie Operatora.

Zakres współpracy:

Wyszkolenie i superwizja 15. samodzielnych facylitatorów procesu Design Thinking.

Klient:

Duży Operator Telekomunikacyjny

Okres współpracy:

2017

(pobierz case)

Opis:

Zadaniem Rethink było przygotowanie kilkunastu osób do samodzielnego prowadzenia procesów metodą design thinking po stronie Orange. Proces kształcenia składał się z dwudniowego szkolenia podstawowego metody design thinking, trzydniowego szkolenia trenerskiego oraz superwizji podczas warsztatów design thinking samodzielnie facylitowanych przez uczestników kursu.

Zakres prac RETHINK:

Wyszkolenie i superwizja 15. samodzielnych facylitatorów procesu Design Thinking.

Metodologie i narzędzia:

Szkolenie.

Zaangażowanie:

Rezultaty:

Zobacz takze:

2022-01-18 11:21:50

Trudne zespoły

Trudne Zespoły - czy takie w ogóle istnieją? Czy nie przyjęło się przypinać tej łatki teamom, które po prostu wykraczają poza pewne ramy? Czy trenerzy radzą sobie z wyzwaniami współpracy w nieoczekiwanych warunkach? Jak tego dokonują?

#Agile, #case, #cyfrowa transformacja, #kompetencje, #RETHINK,

2021-11-23 11:00:59

GAMEDEV PLAYBOOK - FULL WEBINAR

#Agile, #case, #cyfrowa transformacja, #webinar,