Projekt Design Thinking w Telekomunikacji

Zadaniem Rethink było przygotowanie kilkunastu osób do samodzielnego prowadzenia procesów metodą design thinking po stronie Operatora.

Zakres współpracy:

Wyszkolenie i superwizja 15. samodzielnych facylitatorów procesu Design Thinking.

Klient:

Duży Operator Telekomunikacyjny

Okres współpracy:

2017

(pobierz case)

Opis:

Zadaniem Rethink było przygotowanie kilkunastu osób do samodzielnego prowadzenia procesów metodą design thinking po stronie Orange. Proces kształcenia składał się z dwudniowego szkolenia podstawowego metody design thinking, trzydniowego szkolenia trenerskiego oraz superwizji podczas warsztatów design thinking samodzielnie facylitowanych przez uczestników kursu.

Zakres prac RETHINK:

Wyszkolenie i superwizja 15. samodzielnych facylitatorów procesu Design Thinking.

Metodologie i narzędzia:

Szkolenie.

Zaangażowanie:

Rezultaty:

Zobacz takze:

2020-06-18 12:47:53

O co KANBAN? - retransmisja webinarium

#Agile, #KANBAN, #lean, #transformacje agile,

2020-05-25 18:46:13

Osobista tablica Kanban

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,

2020-05-25 18:15:55

Co to jest Kanban?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,