Wsparcie transformacji agile

Wsparcie transformacji agile w dziale IT oraz zastosowania praktyk agile w departamencie obsługi klienta w organizacji z sektora telekomunikacyjnego.

 

Zakres współpracy:

Wsparcie transformacji agile w dziale IT (referencje osobiste ekspertów RETHINK) oraz zastosowania praktyk agile w departamencie obsługi klienta (realizowane już pod marką RETHINK). 

Klient:

Operator telekomunikacyjny

Okres współpracy:

2 lata (2016-2018)

(pobierz case)

Opis:

Zadaniem zespołu zaangażowanego w projekt ze strony zespołu RETHINK było wdrożenie kultury i praktyk agile w departamencie IT Operatora. Rozpoczęliśmy od przeszkolenia  ponad 1000 osób oraz wspieraliśmy stosowanie agile w wybranych zespołach (agile coaching).  

Przeprowadziliśmy także szkolenia agile dla działu HR, który również był zaangażowany w projekt i  (który wspierał wdrażaną zmianę). Przeprowadziliśmy także, szkolenia Design Thinking (dla zespołów biznesowych) oraz facylitowaliśmy proces tworzenia produktów za pomocą tej metodyDesign Thinking. 

Kolejnym krokiem było wsparcie uruchomienia i realizacji dużego programu transformacji cyfrowej, realizowanego za pomocą metodyk agile. W ramach programu wspieraliśmy 5 zespołów Scrum realizujących Program. Wdrażaliśmy praktyki skalowania, które pozwoliły na zaplanowanie, uruchomienie i monitorowanie przebiegu programu. 

Po zakończeniu Programu wspólnie z Klientem wdrożyliśmy praktyki agile w zespołach biznesowych działu wsparcia klienta realizujących usługi z wykorzystaniem platformy technologicznej wytworzonej w ramach programu 

 

Metodologie i narzędzia:

Scrum, Kanban, Scaled Agile Framework / LeSS, DSDM;  Design Thinking; Agile training, coaching and mentoring; Jira. 

Zaangażowanie:

Rezultaty:

Zobacz takze:

2020-06-18 12:47:53

O co KANBAN? - retransmisja webinarium

#Agile, #KANBAN, #lean, #transformacje agile,

2020-05-25 18:46:13

Osobista tablica Kanban

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,

2020-05-25 18:15:55

Co to jest Kanban?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,