Wsparcie kreatywne redesingu narzędzia CRM

Rolą RETHINK było przeprowadzenie szybkiego cyklu designu i prototypowania, który miał sprawdzić i doszczegółowić koncepcję oraz zmodyfikować ją tak, aby w jak najlepszy sposób wspierała użytkowników w codziennej pracy.

Zakres współpracy:

Wsparcie kreatywne redesignu narzędzia CRM.

.

Klient:

Instytucja Finansowa (Bank)

Okres współpracy:

2018

(pobierz case)

Opis:

Celem współpracy było upewnienie się, że przeprowadzany wewnętrznie w banku redesign CRM odpowiada na potrzeby odbiorców.

Zakres prac RETHINK:

Rolą RETHINK było przeprowadzenie szybkiego cyklu designu i prototypowania, który miał sprawdzić i doszczegółowić koncepcję oraz zmodyfikować ją tak, aby w jak najlepszy sposób wspierała użytkowników w codziennej pracy.

W pięciotygodniowym, intensywnym cyklu pracy kreatywnej zostały przeprowadzone warsztaty design thinking, a następnie został opracowany i przebadany z użytkownikami prototyp narzędzia, na bazie którego powstał backlog dla zespołu agile. Efektem współpracy było wypracowanie szczegółowej koncepcja kluczowych ekranów CRM, modyfikująca w istotny sposób wcześniejsze założenia.

Metodologie i narzędzia:

Service Design Thinking.

Zaangażowanie:

Rezultaty:

Zobacz takze:

2024-05-09 13:45:05

eXtreme Ownership - budowanie zespołu w oparciu o autorski program inspirowany działaniami Navy Seals

#extreme ownership, #lider, #warsztaty dla liderów,

2024-04-23 07:33:29

SCRUM - zarządzanie wizualne

#SCRUM, #zarządzanie wizualne,

2024-02-08 10:00:08

Transformacja agile - budować od zera czy skorzystać z SAFe®?

#Agile, #KEGON, #RETHINK, #SAFe, #Scaled Agile Framework, #transformacja agile, #webinar, #zwinna transformacja,