Wsparcie kreatywne redesingu narzędzia CRM

Rolą RETHINK było przeprowadzenie szybkiego cyklu designu i prototypowania, który miał sprawdzić i doszczegółowić koncepcję oraz zmodyfikować ją tak, aby w jak najlepszy sposób wspierała użytkowników w codziennej pracy.

Zakres współpracy:

Wsparcie kreatywne redesignu narzędzia CRM.

.

Klient:

Instytucja Finansowa (Bank)

Okres współpracy:

2018

(pobierz case)

Opis:

Celem współpracy było upewnienie się, że przeprowadzany wewnętrznie w banku redesign CRM odpowiada na potrzeby odbiorców.

Zakres prac RETHINK:

Rolą RETHINK było przeprowadzenie szybkiego cyklu designu i prototypowania, który miał sprawdzić i doszczegółowić koncepcję oraz zmodyfikować ją tak, aby w jak najlepszy sposób wspierała użytkowników w codziennej pracy.

W pięciotygodniowym, intensywnym cyklu pracy kreatywnej zostały przeprowadzone warsztaty design thinking, a następnie został opracowany i przebadany z użytkownikami prototyp narzędzia, na bazie którego powstał backlog dla zespołu agile. Efektem współpracy było wypracowanie szczegółowej koncepcja kluczowych ekranów CRM, modyfikująca w istotny sposób wcześniejsze założenia.

Metodologie i narzędzia:

Service Design Thinking.

Zaangażowanie:

Rezultaty:

Zobacz takze:

2020-06-18 12:47:53

O co KANBAN? - retransmisja webinarium

#Agile, #KANBAN, #lean, #transformacje agile,

2020-05-25 18:46:13

Osobista tablica Kanban

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,

2020-05-25 18:15:55

Co to jest Kanban?

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej #RozmowyRETHINK Olka Soleckiegi i Borysa Stokalskiego o zwinnej transformacji, zwinnych organizacjach i cyfrowych transformacjach w ramach Digital Insights (vol.2 )

#Agile, #cyfrowa transformacja, #KANBAN, #kompetencje,