Wsparcie kreatywne redesingu narzędzia CRM

Rolą RETHINK było przeprowadzenie szybkiego cyklu designu i prototypowania, który miał sprawdzić i doszczegółowić koncepcję oraz zmodyfikować ją tak, aby w jak najlepszy sposób wspierała użytkowników w codziennej pracy.

Zakres współpracy:

Wsparcie kreatywne redesignu narzędzia CRM.

.

Klient:

Instytucja Finansowa (Bank)

Okres współpracy:

2018

(pobierz case)

Opis:

Celem współpracy było upewnienie się, że przeprowadzany wewnętrznie w banku redesign CRM odpowiada na potrzeby odbiorców.

Zakres prac RETHINK:

Rolą RETHINK było przeprowadzenie szybkiego cyklu designu i prototypowania, który miał sprawdzić i doszczegółowić koncepcję oraz zmodyfikować ją tak, aby w jak najlepszy sposób wspierała użytkowników w codziennej pracy.

W pięciotygodniowym, intensywnym cyklu pracy kreatywnej zostały przeprowadzone warsztaty design thinking, a następnie został opracowany i przebadany z użytkownikami prototyp narzędzia, na bazie którego powstał backlog dla zespołu agile. Efektem współpracy było wypracowanie szczegółowej koncepcja kluczowych ekranów CRM, modyfikująca w istotny sposób wcześniejsze założenia.

Metodologie i narzędzia:

Service Design Thinking.

Zaangażowanie:

Rezultaty:

Zobacz takze:

2022-01-18 11:21:50

Trudne zespoły

Trudne Zespoły - czy takie w ogóle istnieją? Czy nie przyjęło się przypinać tej łatki teamom, które po prostu wykraczają poza pewne ramy? Czy trenerzy radzą sobie z wyzwaniami współpracy w nieoczekiwanych warunkach? Jak tego dokonują?

#Agile, #case, #cyfrowa transformacja, #kompetencje, #RETHINK,

2021-11-23 11:00:59

GAMEDEV PLAYBOOK - FULL WEBINAR

#Agile, #case, #cyfrowa transformacja, #webinar,