Szkolenie

Scrum dla zespołu z symulacją

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy o Scrum i przygotowanie ich do pracy w projektach z wykorzystaniem tej metody. Szkolenie będzie szczególnie przydatne dla osób pracujących w zespołach zajmujących się wytwarzaniem produktów w środowisku o dużej zmienności potrzeb i bliskiej współpracy z biznesem. Uczestnicy szkolenia zdobędą kompletną wiedzę w zakresie metody Scrum, a także, poprzez symulację i dyskusję, poznają zastosowanie tej metody w praktyce. Szkolenie obejmuje podstawy filozofii Scrum, określanie ról i odpowiedzialności, poszczególne zdarzenia i artefakty. Scrum, a także użyteczne dobre praktyki stosowania metody w codziennej pracy. W ramach szkolenia zostanie omówione również zastosowanie narzędzi wspierających pracę.    

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które pełnią, bądź będą pełnić role członków zespołu Scrum: Scrum Deweloperów, Scrum Masterów i Product Ownerów. Jest ono przeznaczone także dla osób wspierających zespoły Scrum bądź chcących lepiej zrozumieć zasady i proces Scrum.

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia (prezentacja)
 • Komplet materiałów biurowych

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 5,5 h x 2 dni
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Brak wymagań wstępnych

Akredytacja/ Podstawa merytoryczna

Zakres szkolenia dotyczy metodyki Scrum, certyfikowanej przez światową instytucję akredytacyjną Scrum, SCRUMStudy.

SCRUMstudy specjalizuje się w większych projektach Scrum, dla złożonych organizacji.

Przedstawiona w warsztacie wiedza bazuje na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i stosowaniu Agile oraz na światowych dobrych praktykach, standardach i raportach.

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

Dzień 1 – Teoria Scrum

 • Moduł 1: Podstawy Agile – kluczowe korzyści, różnice między podejściem zwinnym a tradycyjnym, manifest zwinnego wytwarzania oprogramowania
 • Moduł 2: Wprowadzenie do metodyki Scrum – pryncypia (zestaw podstawowych reguł określających to podejście),  aspekty (najważniejsze obszary, którymi trzeba się zajmować w trakcie całego projektu) oraz fazy projektu Scrum
 • Moduł 3: Organizacja projektu Scrum – role i ich odpowiedzialności. Role podstawowe (core roles): Product Owner, Scrum Master, Scrum Team, role wspierające (non-core roles)
 • Moduł 4: Fazy i procesy projektu Scrum – Inicjowanie – stworzenie wizji projektu, powołanie Scrum Core Team, określenie zakresu – tworzenie Prioritized Product Backlog, priorytetyzacja i szacowanie poziomu złożoności wymagań, opracowanie harmonogramu planowanych wydań (w tym dobór długości sprintu). Rola tempa pracy zespołu (velocity) w ustaleniu kluczowych dat i terminów projektu. Planowanie i Szacowanie – planowanie sprintu, planowanie wydań, doprecyzowanie wymagań zawartych Backlogu, podział User Stories na zadania i szacowanie zadań. Stworzenie Backlogu Sprintu oraz wykresu spalania. Implementacja – osiąganie optymalnego rytmu pracy – wytwarzanie produktów, codzienny Standup Meeting, zarządzanie Backlogiem (w tym zależnościami) i przygotowanie do kolejnych sprintów, testy w sprintach i wydaniach. Przegląd i Retrospektywa – przegląd i akceptacja produktów sprintu, retrospektywa sprintu oraz synchronizacja zadań między wieloma zespołami Scrum. Wydanie – przekazanie przyrostowych produktów do wdrożenia, retrospektywa projektu. Monitorowanie projektów w metodyce Scrum.
 • Elementy zarządzania projektem w oparciu o The DSDM Agile Project Framework for Scrum. W tym kwestie raportowania.

Dzień 2 – symulacja „Plakat”

 • Moduł 5: Inicjowanie projektu – zdefiniowanie wizji produktu i zakresu projektu (Prioritized Product Backlog), priorytetyzacja, szacowanie (Story Points), Definition of Done, harmonogram planowanych wydań i szacowanie tempa pracy zespołu (velocity)
 • Moduł 6: Planowanie sprintu – doprecyzowanie wymagań zawartych User Stories do wykonania w pierwszym sprincie, zatwierdzenie, podział na zadania i szacowanie, wytworzenie Backlogu Sprintu
 • Moduł 7: Wytwarzanie, Przegląd i Retrospektywa – zespołowe wytwarzanie plakatu oraz Daily Standup Meeting, Przegląd i Retrospektywa sprintu, interpretacja wykresów spalania
 • Moduł 8: Symulacja kolejnych sprintów – opcja zależna od tempa pracy zespołu w pozostałych krokach symulacji
 • Moduł 9: Podsumowanie szkolenia – dyskusja, dobre praktyki pracy w zespole Scrum, dalsze ścieżki rozwoju wiedzy
Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.