Kanban

Wiele osób słysząc termin KANBAN widzi oczyma wyobraźni olbrzymią tablicę ścienną z masą przyklejonych karteczek, które przeklejane są pomiędzy kolumnami wraz z postępem realizacji uwidocznionych na niej zadań. Kanban jest jednak czymś znacznie więcej – całym systemem pracy, który stawia nacisk na optymalizację procesu tak aby osiągać wysoką efektywność i przewidywalność w realizacji powierzonych zadań.

Czym jest KANBAN?

Metoda KANBAN nie jest ściśle powiązana z obszarem rozwoju oprogramowania czy zarządzania w organizacji. Jest to raczej metoda stopniowej ewolucyjnej zmiany realizowanego procesu napędzana przez zasadę pull – gdzie kluczowe jest składane przez odbiorcę końcowego zamówienie, a nie odgórnie ustalony plan dostarczania.

KANBAN nakłada limity na liczbę zadań, które mogą być jednocześnie wykonywane (work-in-process) a nowa praca jest pobierana z kolejki tylko wtedy, gdy w systemie zwolni się miejsce wraz z ukończeniem zadania już realizowanego (just-in-time).

KANBAN opiera się na 6 podstawowych pryncypiach:

Jak eksperci RETHINK mogą pomóc w implementacji metody?

Realizując działania u naszych klientów posiłkujemy się – podobnie jak w przypadku pozostałych metod spod znaku lean / agile – modelem szkolenia – trening w trakcie pracy – mentoring – wsparcie rozwoju.

Wsparcie ekspertów agile obejmuje:

  • gry symulacyjne z wykorzystaniem pryncypiów KANBAN;
  • szkolenia z symulacją i warsztaty pozwalające zapoznać się z metodą i przećwiczyć podstawowe koncepcje Kanban w praktyce
  • moderowane warsztaty analizy strumienia wartości (Value Stream Mapping) – stosowane zarówno jako pomoc w wizualizacji inicjalnego kształty procesu i przygotowania tablicy jak również niezależne ćwiczenie mające wykryć i zaadresować marnotrawstwa w istniejącym procesie;
  • KANBAN Coaching – w którym eksperci dołączają do organizacji i pomagają w stopniowej adaptacji podstawowych wartości, pryncypiów i technik Systemu KANBAN – ceremonii, zasad, limitów pracy w toku, metryk, procesu doskonalenia;
  • mentoring w ramach KANBAN – wsparcie samodzielnej już organizacji w zakresie stosowania KANBAN;
  • wsparcie rozwoju – okresowa ocena praktyki samodzielnej organizacji i przekazanie miejsc i wskazówek ich doskonalenia.

KANBAN – dla kogo?

Wiele elementów systemu KANBAN jest obecnych w innych metodach spod znaku agile. Praca w sprintach skutecznie pozwala na limitowanie pracy w toku (work-in-process), podział pracy na mniejsze, łatwiej kontrolowane jednostki pozwalają eliminować marnotrawstwa takie jak oczekiwanie pozwalając na płynne przejście przez proces (flow). Są jednak organizacje dla których istniejący proces zwinny jest zbyt ciężki i restrykcyjny, to im w szczególności z pomocą przychodzi podejście zaproponowane przez system KANBAN. Metoda jest odpowiednia dla zespołów, które nie wytwarzają konkretnego produktu lub mają trudności z planowaniem pracy z wyprzedzeniem, a swoje zadania wykonują raczej powtarzalnie w obszarach takich utrzymanie, wsparcie, operacje, czy zwyczajnie business as usual (BAU).

System KANBAN będzie również przydatny dla organizacji, które nie są nastawione na rewolucyjne wprowadzenie nowych ról i praktyk, które towarzyszą innym podejściom zwinnym, a dążą raczej do wyciśnięcia tego co się da z istniejących procesów poprzez ewolucyjną eliminację wąskich gardeł czy czynności nieprzynoszących wartości.

Zobacz także:

Zobacz także: