Andrzej Olejniczak

trener i ekspert ITIL

Od kilkunastu lat kierownik, concept-maker, ekspert i coach w projektach obejmujących szeroko rozumiane zarządzanie IT (w tym zarządzanie usługami IT, zarządzanie architekturą korporacyjną, metodyki projektowe). W projektach odpowiedzialny za projektowanie, budowę i wdrożenie modeli usługowych oraz procesów zarządzania usługami IT. Doświadczenie zdobywał m.in. w ramach wsparcia utrzymania dużych ewidencji państwowych – CEPiK, E-PUAP, GEOPORTAL2, dziś realizuje prace w organizacjach wszystkich sektorów. Pełni rolę doradcy, eksperta i coacha dla osób realizujących role związane z utrzymaniem rozwiązań IT. W projektach wykorzystuje i adaptuje najlepsze praktyki w obszarze IT – m.in. ITIL®, COBIT®, LEAN IT, TOGAF®, ISO 20000. Posiada certyfikat ITIL® EXPERT oraz Lean IT Leadership. Jest trenerem akredytowanym przez APMG-International oraz PEOPLECERT, uprawnionym do prowadzenia wszystkich szkoleń ITIL® i LEAN IT. Podczas prawie 10-letniej pracy trenerskiej przeszkolił z zagadnień obszaru zarządzania usługami IT i z sukcesem przygotował do egzaminów certyfikacyjnych ponad 2000 osób. Prywatnie członek i działacz PTTK, pasjonuje się turystyką, krajoznawstwem i wspinaczką.