Szkolenie

Agile dla Menadżera

Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie uczestników z korzyściami jaki i barierami w stosowaniu metodyk zwinnych. Pokazujemy role kierownictwa i wyzwanie jakie stoją przed kadrą zarządzającą sięgającą po agile. W interaktywny sposób uczymy jak działa scrum – najpopularniejsza z metodyk, jakie znaczenie mają poszczególne jej elementy. Na przykładach i ćwiczeniach wyjaśniamy istotę podejścia empirycznego w zarządzaniu, samoorganizację zespołów i praktyki w skalowaniu agile.  

Adresaci szkolenia

Warsztat przeznaczony jest dla osób zainteresowanych innowacyjnymi metodami prowadzenia projektów i wytwarzania produktów dodatkowo poszukujących praktycznych możliwości zastosowania zwinnych praktyk w swoich firmach.

Adresatami warsztatu są :

  • Menadżerowie liniowi, szczególnie zaangażowani w projekty innowacyjne i rozwój,
  • Kierownicy projektów,
  • Dyrektorzy IT, CTO, CIO, Rozwoju, PMO, Biur Projektów,
  • Prezesi, CEO, członkowie zarządów.

Materiały szkoleniowe

  • Wydruk materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia (prezentacja)
  • Komplet materiałów biurowych

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Brak wymagań wstępnych

Akredytacja/ Podstawa merytoryczna

Przedstawiona w warsztacie wiedza bazuje na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i stosowaniu Agile oraz na światowych dobrych praktykach, standardach i raportach.

Prowadzący jest certyfikowanym trenerem i doświadczonym ekspertem w zakresie wdrażania i stosowania metod Agile.

Poza kontaktem z ekspertem niewątpliwą zaletą warsztatów jest możliwość wymiany wiedzy z innymi uczestnikami warsztatów.

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w dynamicznej formie z silnym angażowaniem audytorium oraz dyskusją odwołując się do doświadczeń uczestników i aktualnych, zawodowych wyzwań przed którymi stoją.

W ramach warsztatu uczestnicy dowiedzą się:

  • Jakich benefitów można oczekiwać od podejścia Agile oraz jakie są aktualne trendy z tym związane?
  • Co kryje w sobie określenie Agile oraz jakie metodyki i techniki wyrastają z jego filozofii?
  • Jak wdrażać Agile w organizacji, z jakich sprawdzonych wzorców i narzędzi można skorzystać?
  • Jakie typowe ryzyka i problemy napotykają wdrożenia Agile i jak je pokonywać?

Moduł 1: „Co to jest Agile i kiedy się go stosuje?”

W tej części warsztatu przedstawimy filozofię Agile – manifest agile. Następnie omówimy metodyki i techniki wywodzące się z tej filozofii lub do niej pokrewne. W ten sposób zbudujemy mapę, która pozwoli Ci się sprawniej poruszać w świecie Agile.

Moduł 2: „Co może mi dać Agile ?”

W tej części warsztatu przedstawimy korzyści wynikające z zastosowania podejścia Agile. Powiemy również o trendach rynkowych związanych z Agile oraz o poziomie jego adopcji na rynku światowym.

Moduł 3: Scrum jako najpopularniejsza z metodyk Agile

W tej części przedstawimy najpopularniejszą z metodyk zwinnych – Scrum. Pozwoli Ci ona zrozumieć jak w praktyce, na poziomie zespołu, wygląda zarządzanie pracą w podejściu zwinnym.

Przedstawimy podstawy Scrum w zakresie ról i odpowiedzialności, ceremonii i technik oraz produktów (artefaktów).

Moduł 4: Wyzwania menedżera – „Jak wdrażać Agile?”

W tej części warsztatu omówimy strategie wdrażania Agile w organizacji. Przedstawimy bariery i ryzyka z jakimi organizacje najczęściej borykają się podczas adaptacji metodyk zwinnych. Odwołamy się także do roli menedżera i modelu przywództwa koniecznego w organizacji stosującej Agile.

Moduł 5: Skalowanie Agile

W tej część warsztatu przedstawimy pokrótce metodyki dotyczące zastosowanie agile w dużej skali (Budowanie dużego produktu, prowadzenie dużego programu, skalowanie na poziom wielu zespołów w dużej organizacji). Omówimy i porównamy zalety i wady takich metodyk jak Scaled Agile Framework, Large Scale Scrum. Przedstawimy także case study z transformacji dużej organizacji.

Poszczególne moduły szkolenia będą przeplatane ćwiczeniami i praktycznymi przykładami oraz dyskusją z uczestnikami.

Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.