Szkolenie

Agile dla Kadry Zarządzającej

Jakie korzyści przynosi agile? Co to jest zwinność? Jakie są przykłady zastosowania metod zwinnych w Polsce i na świecie? Jaka jest rola managera/lidera we wdrożeniu agile? Na jakie trudności napotykają organizacje w transformacji zwinnej? Jak zachować kontrolę w podejściu agile? Jak pracują zespoły i jak realizuje się projekty zwinne? Jak przeprowadzić transformację agile w mojej organizacji? Tego typu pytania stoją zwykle za potrzebą przeprowadzenia szkolenia dla zarządu czy top managementu firmy. Prezentowane szkolenie stanowi niezbędny element wdrożenia metod zwinnych w organizacji. Jego celem jest zapewnienie zrozumienia i wsparcia dla tego wdrożenia po stronie kluczowych decydentów.

Adresaci szkolenia

Warsztat jest przeznaczony dla członków zarządów oraz kluczowych managerów w organizacji.

Materiały szkoleniowe

 • Wydruk materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia (prezentacja)
 • Komplet materiałów biurowych

Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 1 dzień
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Brak wymagań wstępnych

Akredytacja/Podstawa merytoryczna

Przedstawiona w warsztacie wiedza bazuje na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i stosowaniu wskazanej metody oraz na światowych dobrych praktykach, standardach i raportach.

Prowadzący są doświadczonymi trenerami i ekspertami w zakresie wdrażania opisywanej metody.

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

Zakres Szkolenia

Stosowana przez ekspertów RETHINK autorska metoda prowadzenia szkolenia stanowi jednocześnie symulację pracy w metodach zwinnych. Na podstawie przeprowadzonej przed szkoleniem ankiety prowadzący dostosowują moduły szkolenia do potrzeb uczestników. Podczas szkolenia uczestnicy ustalają priorytety poszczególnych modułów, które następnie są one realizowane w 45 minutowych sprintach. W ramach podsumowania każdego sprintu możliwa jest zmiana priorytetów. Efektem takiego podejścia jest optymalne wykorzystanie czasu uczestników i zrealizowanie produktu najlepiej jak to możliwe odzwierciedlającego ich potrzeby. Szkolenie prowadzone jest, metodą warsztatową, pozwalając na jak największą interakcję uczestników z trenerem

Najczęściej realizowane moduły to:

 • Co to jest agile i kiedy się go stosuje?
 • Korzyści z agile.
 • Przegląd najczęściej stosowanych metod zwinnych, metody skalowania agile, DevOps.
 • Przykład zastosowań w Polsce i na świecie, oparte w większości na konkretnych doświadczeniach RETHINK.
 • Rola managera/lidera z transformacji zwinnej, kształtowanie postaw liderów, upoważnienie (empowerment).
 • Typowe problemy na jakie napotykają zwinne transformacje i metody radzenia sobie z nimi, na przykładach.
 • Kontrola w podejściu zwinnym. Jak delegować/upoważniać jednocześnie zachowując kontrolę?
 • Jakość w podejściu agile.
 • Podstawy Scrum i Agile Project Management.
Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.