Szkolenie

Fabryka Innowacji

Celem szkolenia jest przedstawienie koncepcji „Fabryki innowacji” czyli autorskiego podejścia RETHINK do opracowywania i realizacji produktów z wykorzystaniem metod Design Thinking, Lean Startup i Agile. Uczestnicy szkolenia zdobędą podstawową wiedzę w zakresie poszczególnych metod korzyści z ich połączenia. Akcent szkolenia zostanie położony na metodyki zwinne.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie jest przeznaczone dla osób odpowiedzialnych za wprowadzanie innowacji w organizacji oraz za realizację innowacyjnych produktów i projektów. Szkolenie będzie przydatne dla osób odpowiedzialnych za cyfrową transformację a także dla zespołów realizujących innowacyjne przedsięwzięcia i produkty (kierowników projektów, przedstawicieli biznesu, liderów zespołów, analityków biznesowych i architektów).

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

 • Każdy uczestnik otrzyma komplet materiałów wykorzystywanych w trakcie szkolenia (prezentacja)
 • Komplet materiałów biurowych

INFORMACJE DODATKOWE

Czas trwania szkolenia: 2 dni
Wielkość grupy: 6- 12 osób
Wymagania: Brak wymagań wstępnych

Akredytacja/Podstawa merytoryczna 

Zakres szkolenia dotyczy metod Design Thinking, Lean Startup,  Scrum oraz DSDM. Przedstawiona w warsztacie wiedza bazuje na wieloletnim doświadczeniu we wdrażaniu i stosowaniu wskazanych metod oraz na światowych dobrych praktykach, standardach i raportach.

Prowadzący są doświadczonymi trenerami i ekspertami w zakresie wdrażania opisywanych metod

Materiały do pobrania

Warunki udziału w szkoleniach / egzaminach, instrukcje i formularze.

ZAKRES SZKOLENIA

Moduł 1: Koncepcja Fabryki Innowacji

 • Wyzwania i trendy rynkowe związane z innowacją i transformacją cyfrową
 • Połączenie metod Design Thinking, Lean Startup i Agile jako narzędzie do efektywnego opracowywania i realizacji produktów
 • Korzyści wynikające z zastosowania Fabryki Innowacji oraz przykłady wykorzystania tego podejścia w praktyce

Moduł 2: Podstawy Design Thinking

 • Założenia idei i metody
 • Proces Design Thinking (fazy: odkrywania, interpretacji, wymyślania, eksperymentowania i ewolucji)
 • Główne techniki i narzędzia, prototypowanie

Moduł 3: Podstawy Lean Startup

 • Filozofia Lean i podstawy metody
 • Proces: pętla Build-Measure-Learn
 • MVP I jego opracowywanie w powiązaniu z Design Thinking

Moduł 4: Podstawy agile na przykładzie Scrum i DSDM

 • Co kryje w sobie określenie Agile, kluczowe korzyści, różnice między podejściem zwinnym a tradycyjnym,
 • Przegląd metodyk agile, kryteria doboru dobór metodyki do projektu
 • Podstawy Scrum – podstawowe elementy Scrum jako przykład procesu wytwarzania produktu (proces i role w Scrum, product backlog i sprint, podstawowe praktyki Scrum)
 • Podstawy DSDM – Agile w obszarze zarządzania projektem (pryncypia, fazy cyklu życia i role na poziomie projektu, produkty, kontrola, jakość i zarzadzanie ryzykiem).

Moduł 5: Studium przypadku i dyskusja o zastosowaniu Fabryki Innowacji

 • Przykłady zastosowania przedstawionych metod
 • Zagadnienia transformacji zwinnej i transformacji cyfrowej
 • Dyskusja o możliwościach zastosowania Fabryki Innowacji w organizacji klienta
Formularz kontaktowy

Jeżeli nie znalazłeś dla siebie dogodnego terminu szkolenia, skontaktuj się z nami, a na pewno znajdziemy dla Ciebie satysfakcjonujące rozwiązanie.

Błąd: Brak formularza kontaktowego.