Cyfrowa Transformacja

Pomagamy w zdefiniowaniu biznesowych przesłanek transformacji. Angażujemy się w budowanie kompetencji liderów zmian poprzez pracę warsztatową nad koncepcją cyfrowego rozwoju oraz coaching wspierający ich we wdrożeniu planu transformacji.  

Pomagamy w definiowaniu portfolio cyfrowych innowacji dla klientów, współtworząc architekturę, modele biznesowe i roadmapy produktów.  

Dostarczamy inspirację, dobre praktyki oparte oraz wieloletnie doświadczenie zarządcze i entrepreneurskie związane z wdrażaniem strategii opartych o innowacje, zarówno w dojrzałych organizacjach jak i w startupach. Nasze doświadczenie branżowe obejmuje firmy technologiczne, telekomunikacyjne, finansowe, przemysł, budownictwo i sektor publiczny. 

Stosujemy w naszej pracy warsztatową metodę RETHINK PROCESS, łączącą pracę nad programem transformacji z budowaniem zespołu liderów zmiany. Warsztaty RETHINK PROCESS to narzędzie inicjowania transformacji w jej kluczowych obszarach – Zwinna Organizacja, Innowacyjność, Przewaga Informacyjna i Architektura.

 • Review – Rezultat: spójna odpowiedź interesariuszy na pytanie “dlaczego status quo nie wystarcza?”. Definiuje konsensus co do punktu wyjścia i potencjału rozwojowego organizacji, tworzonego przez jej koncepcje oraz trendy związane z techno-ewolucją.

 

 • Redefine – Rezultat: spójna odpowiedź interesariuszy na pytanie “po co” potrzebna jest transformacja i jaka wizja przyszłości jej towarzyszy? Definiuje konsensus dotyczący oczekiwanych rezultatów transformacji, scenariuszy rozwoju, działań, które należy podjąć oraz związanych z nimi ryzyk.

 

 • Restart – Rezultat: zespół liderów transformacji, współtworzący jej plan i podejmujący współodpowiedzialność za jej przeprowadzenie. Definiuje mapę drogową transformacji, konkretne kroki dotyczące pierwszych kamieni milowych oraz organizację zapewniającą efektywną realizację zmian.

Know-how i doświadczenie RETHINK obejmują cztery obszary stanowiące fundament cyfrowych transformacji.

 • AGILE PRACTICES – Budowanie zwinnej organizacji, zdolnej do ciągłej innowacji i  doskonalenia w obszarze oferty, procesów i modeli biznesowych.

 

 • ENTERPRISE CLOUD – Wsparcie w definiowaniu i wdrażaniu bezpiecznych strategii wykorzystaniu chmury obliczeniowej (multi-cloud/hybrid cloud) i platform wspierających ekosystemy cyfrowych usług. 

 

 • DATA DRIVE ENTERPRISE – Pomoc w osiąganiu przewagi informacyjnej dzięki wdrożeniu modelu „Data Driven Enterprise” oraz wspierających go nowoczesnych procesów, narzędzi i kompetencji analitycznych. 

 

 • DIGITAL PORTFOLIO – Projektowanie architektury cyfrowych produktów, wspierających je platform oraz rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

 

W ramach wsparcia Cyfrowej Transformacji RETHINK realizuje: 

 • Szkolenia Masterclass  
 • Warsztaty RETHINK PROCESS 
 • Doradztwo 
 • Konferencję Digital Champions 

Zobacz także: