Agile PM Foundation

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Agile Project Management Foundation

Szkolenie dedykowane dla wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektach prowadzonych w zwinnych środowiskach (członkowie zespołów projektowych, liderzy zespołów, kierownicy projektów oraz osoby decyzyjne – poziom komitetu sterującego).

Szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadoptować podejście zwinne w swoich projektach.

Agile Project Management Foundation

Agile Project Management Foundation

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Agile Project Management Foundation

Agile Project Management Foundation

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.

Agile Project Management Foundation

Celem egzaminu jest umożliwienie wykazania się zrozumieniem filozofii, pryncypiów, procesów, ludzi, produktów technik i wytycznych zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management).

Jest to egzamin testowy (wybór jednej prawidłowej odpowiedzi z listy opcji). Broszura z pytaniami zawiera 50 pytań obejmujących różne tematy programu nauczania. Od uczestników oczekuje się odpowiedzi na wszystkie pytania. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 25 punktów z dostępnych 50 (minimum 50%). Egzamin trwa 40 minut.

W trakcie egzaminu nie dopuszcza się korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych.

Wyniki wstępne egzaminu są przekazywane w formie ustnej przez prowadzącego, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, a oficjalne udostępniane w portalu APMG ok. 2-3 tygodnie po egzaminie. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest e-certyfikat w formie elektronicznej, udostępniany w portalu ok. 3-4 tygodnie po egzaminie.

Warunki uczestnictwa:

Wynik i certyfikat:

Dostęp do oficjalnego wyniku i e‑certyfikatu będzie możliwy po otrzymaniu maila (bezpośrednio od APMG) z danymi dostępowymi do bezpiecznego portalu przechowującego szczegóły kwalifikacji uzyskanych w APMG. W tym celu niezbędne jest podanie adresu mailowego oraz zgoda na jego przekazanie do APMG.

Zobacz takze: