Agile Project Management Foundation

2 200 PLN
Cena netto szkolenia z egzaminem online za os.

Szkolenie przedstawia zasady prowadzenia projektów w zwinnym środowisku, które charakteryzuje się dużą zmiennością wymagań, oraz przygotowuje do świadomego uczestnictwa w pracy zespołów projektowych wg standardu Agile Project Management.
Drugim celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu umożliwiającego uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Foundation wydawanego przez organizację certyfikującą APM Group.

Adresaci

Szkolenie dedykowane dla wszystkich osób aktywnie uczestniczących w projektach prowadzonych w zwinnych środowiskach (członkowie zespołów projektowych, liderzy zespołów, kierownicy projektów oraz osoby decyzyjne – poziom komitetu sterującego).

Szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadoptować podejście zwinne w swoich projektach.

Zakres
Certyfikat

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Materiały
Informacje dodatkowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania: Brak wymagań wstępnych.

Egzamin

Celem egzaminu jest umożliwienie wykazania się zrozumieniem filozofii, pryncypiów, procesów, ludzi, produktów technik i wytycznych zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management).

Jest to egzamin testowy (wybór jednej prawidłowej odpowiedzi z listy opcji). Broszura z pytaniami zawiera 50 pytań obejmujących różne tematy programu nauczania. Od uczestników oczekuje się odpowiedzi na wszystkie pytania. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie można otrzymać 1 punkt. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 25 punktów z dostępnych 50 (minimum 50%). Egzamin trwa 40 minut.

W trakcie egzaminu nie dopuszcza się korzystania z jakichkolwiek materiałów pomocniczych.

Wyniki wstępne egzaminu są przekazywane w formie ustnej przez prowadzącego, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu, a oficjalne udostępniane w portalu APMG ok. 2-3 tygodnie po egzaminie. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest e-certyfikat w formie elektronicznej, udostępniany w portalu ok. 3-4 tygodnie po egzaminie.

Warunki uczestnictwa:

Wynik i certyfikat:

Dostęp do oficjalnego wyniku i e‑certyfikatu będzie możliwy po otrzymaniu maila (bezpośrednio od APMG) z danymi dostępowymi do bezpiecznego portalu przechowującego szczegóły kwalifikacji uzyskanych w APMG. W tym celu niezbędne jest podanie adresu mailowego oraz zgoda na jego przekazanie do APMG.