Agile PM Practitioner

2 200 PLN
Cena netto szkolenia z egzaminem online za os.

Szkolenie przedstawia zaawansowane zasady prowadzenia projektów w zwinnym środowisku wg standardu Agile Project Management.
Drugim celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu umożliwiającego uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner wydawanego przez organizację certyfikującą APM Group.

Agile Project Management Practitioner

Szkolenie dedykowane dla osób posiadających doświadczenie w projektach prowadzonych w zwinnych środowiskach (członkowie zespołów projektowych, liderzy zespołów, kierownicy projektów oraz osoby decyzyjne – poziom komitetu sterującego).

Szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadoptować podejście zwinne w swoich projektach.

Agile Project Management Practitioner

Agile Project Management Practitioner

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Agile Project Management Practitioner

Agile Project Management Practitioner

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania:

Co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2″

Agile Project Management Practitioner

Celem egzaminu jest umożliwienie wykazania się rozumieniem zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management) i umiejętnością stosowania go we właściwy sposób w podanych okolicznościach opisanych w scenariuszu projektu.

Jest to egzamin testowy (wybór prawidłowej odpowiedzi z listy opcji), oparty na scenariuszu. Broszura z pytaniami zawiera cztery pytania główne, z których każde zawiera 20 pytań szczegółowych. Od uczestników oczekuje się odpowiedzi na wszystkie pytania i „pytania częściowe”. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, chyba że w pytaniu wyraźnie zaznaczono inaczej. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 40 punktów z dostępnych 80 (minimum 50%). Egzamin trwa 150 minut.

W trakcie egzaminu dozwolone jest korzystanie z własnego podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v2”.

Nie jest dozwolone korzystanie z innych materiałów pomocniczych.

Wyniki egzaminu są udostępniane w portalu egzaminacyjnym APMG ok. 2-3 tygodnie po egzaminie. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest e-certyfikat w formie elektronicznej, udostępniany w portalu ok. 3-4 tygodnie po egzaminie.

Warunki uczestnictwa:

Wynik i certyfikat:

Dostęp do oficjalnego wyniku i e‑certyfikatu będzie możliwy po otrzymaniu maila (bezpośrednio od APMG) z danymi dostępowymi do bezpiecznego portalu przechowującego szczegóły kwalifikacji uzyskanych w APMG. W tym celu niezbędne jest podanie adresu mailowego oraz zgoda na jego przekazanie do APMG.

Zobacz takze: