Agile PM Practitioner

2 200 PLN
Cena netto szkolenia z egzaminem online za os.

Szkolenie przedstawia zaawansowane zasady prowadzenia projektów w zwinnym środowisku wg standardu Agile Project Management.
Drugim celem szkolenia jest przygotowanie jego uczestników do egzaminu umożliwiającego uzyskanie międzynarodowego certyfikatu AgilePM® Practitioner wydawanego przez organizację certyfikującą APM Group.

Agile Project Management Practitioner

Szkolenie dedykowane dla osób posiadających doświadczenie w projektach prowadzonych w zwinnych środowiskach (członkowie zespołów projektowych, liderzy zespołów, kierownicy projektów oraz osoby decyzyjne – poziom komitetu sterującego).

Szkolenie także dla tych osób, które mają doświadczenie w projektach prowadzonych tradycyjnie, a chciałyby zaadoptować podejście zwinne w swoich projektach.

Agile Project Management Practitioner

Agile Project Management Practitioner

Dyplom ukończenia szkolenia RETHINK.

Agile Project Management Practitioner

Agile Project Management Practitioner

Czas trwania szkolenia: 2 dni.

Wielkość grupy: 6-12 osób.

Wymagania:

Co najmniej kilkumiesięczne doświadczenie w pracy w zespole projektowym, znajomość podstawowych zagadnień dotyczących tematyki zarządzania projektami.

Uczestnicy zobowiązani są do posiadania podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v.2″

Agile Project Management Practitioner

Celem egzaminu jest umożliwienie wykazania się rozumieniem zwinnego zarządzania projektami (Agile Project Management) i umiejętnością stosowania go we właściwy sposób w podanych okolicznościach opisanych w scenariuszu projektu.

Jest to egzamin testowy (wybór prawidłowej odpowiedzi z listy opcji), oparty na scenariuszu. Broszura z pytaniami zawiera cztery pytania główne, z których każde zawiera 20 pytań szczegółowych. Od uczestników oczekuje się odpowiedzi na wszystkie pytania i „pytania częściowe”. Na każde pytanie jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, chyba że w pytaniu wyraźnie zaznaczono inaczej. Aby zdać egzamin trzeba uzyskać przynajmniej 40 punktów z dostępnych 80 (minimum 50%). Egzamin trwa 150 minut.

W trakcie egzaminu dozwolone jest korzystanie z własnego podręcznika „AgilePM® – Agile Project Management Handbook v2”.

Nie jest dozwolone korzystanie z innych materiałów pomocniczych.

Wyniki egzaminu są udostępniane w portalu egzaminacyjnym APMG ok. 2-3 tygodnie po egzaminie. Potwierdzeniem zdania egzaminu jest e-certyfikat w formie elektronicznej, udostępniany w portalu ok. 3-4 tygodnie po egzaminie.

Warunki uczestnictwa:

Wynik i certyfikat:

Dostęp do oficjalnego wyniku i e‑certyfikatu będzie możliwy po otrzymaniu maila (bezpośrednio od APMG) z danymi dostępowymi do bezpiecznego portalu przechowującego szczegóły kwalifikacji uzyskanych w APMG. W tym celu niezbędne jest podanie adresu mailowego oraz zgoda na jego przekazanie do APMG.

Wpisy na blogu

DIGITAL CHAMPIONS 2017

01.08.2017

Zobacz zapis wideo IV Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. www.digitalchampions.online

API Economy Teaser

05.05.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

02.03.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.