AKADEMIA PPM

Program budowy i certyfikacji kompetencji związanych z zarządzaniem projektami, programami i portfelami projektów dla menedżerów i specjalistów IT.

AKADEMIA RETHINK - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

W ramach programu oferowane są akredytowane szkolenia obejmujące wszystkie najważniejsze modele zarządzania przedsięwzięciami i portfelami przedsięwzięć, oraz kluczowe zagadnienia tej dyscypliny zarządzania:

Program umożliwia uzyskanie certyfikatów w zakresie popularnych metod, zarówno klasycznych jak i zwinnych.

AKADEMIA RETHINK - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Kierownicy projektów, liderzy zespołów projektowych, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie standardów zarządzania pozwalających na skuteczne zarządzanie portfelami projektów.

Wpisy na blogu

DIGITAL CHAMPIONS 2017

01.08.2017

Zobacz zapis wideo IV Forum Liderów Cyfrowego Biznesu. www.digitalchampions.online

API Economy Teaser

05.05.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.

Scrum Master

02.03.2017

Seminarium dla decydentów biznesowych, liderów IT, managerów oraz project managerów prezentujące doświadczenia, dobre praktyki i rozwiązania związane z budową ekosystemów cyfrowych usług w branży finansowej.