AKADEMIA PPM

Program budowy i certyfikacji kompetencji związanych z zarządzaniem projektami, programami i portfelami projektów dla menedżerów i specjalistów IT.

AKADEMIA RETHINK - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

W ramach programu oferowane są akredytowane szkolenia obejmujące wszystkie najważniejsze modele zarządzania przedsięwzięciami i portfelami przedsięwzięć, oraz kluczowe zagadnienia tej dyscypliny zarządzania:

Program umożliwia uzyskanie certyfikatów w zakresie popularnych metod, zarówno klasycznych jak i zwinnych.

AKADEMIA RETHINK - ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

Kierownicy projektów, liderzy zespołów projektowych, osoby odpowiedzialne za wprowadzanie standardów zarządzania pozwalających na skuteczne zarządzanie portfelami projektów.

Zobacz takze: