Cyfrowa transformacja 2

POMAGAMY W ZDEFINIOWANIU BIZNESOWYCH PRZESŁANEK TRANSFORMACJI. ANGAŻUJEMY SIĘ W BUDOWANIE KOMPETENCJI LIDERÓW ZMIAN POPRZEZ PRACĘ WARSZTATOWĄ NAD KONCEPCJĄ CYFROWEGO ROZWOJU ORAZ COACHING WSPIERAJĄCY ICH WE WDROŻENIU PLANU TRANSFORMACJI.

Pomagamy w definiowaniu portfolio cyfrowych innowacji dla klientów, współtworząc architekturę, modele biznesowe i roadmapy produktów.

Dostarczamy inspirację, dobre praktyki oparte oraz wieloletnie doświadczenie zarządcze i entrepreneurskie związane z wdrażaniem strategii opartych o innowacje, zarówno w dojrzałych organizacjach jak i w startupach. Nasze doświadczenie branżowe obejmuje firmy technologiczne, telekomunikacyjne, finansowe, przemysł, budownictwo i sektor publiczny.

Stosujemy w naszej pracy warsztatową metodę RETHINK PROCESS, łączącą pracę nad programem transformacji z budowaniem zespołu liderów zmiany. Warsztaty RETHINK PROCESS to narzędzie inicjowania transformacji w jej kluczowych obszarach – Zwinna Organizacja, Innowacyjność, Przewaga Informacyjna i Architektura.

 

  • Review – Rezultat: spójna odpowiedź interesariuszy na pytanie “dlaczego status quo nie wystarcza?”. Definiuje konsensus co do punktu wyjścia i potencjału rozwojowego organizacji, tworzonego przez jej koncepcje oraz trendy związane z techno-ewolucją.
  • Redefine – Rezultat: spójna odpowiedź interesariuszy na pytanie “po co” potrzebna jest transformacja i jaka wizja przyszłości jej towarzyszy? Definiuje konsensus dotyczący oczekiwanych rezultatów transformacji, scenariuszy rozwoju, działań, które należy podjąć oraz związanych z nimi ryzyk.
  • Restart – Rezultat: zespół liderów transformacji, współtworzący jej plan i podejmujący współodpowiedzialność za jej przeprowadzenie. Definiuje mapę drogową transformacji, konkretne kroki dotyczące pierwszych kamieni milowych oraz organizację zapewniającą efektywną realizację zmian.

KNOW-HOW I DOŚWIADCZENIE RETHINK OBEJMUJĄ CZTERY OBSZARY STANOWIĄCE FUNDAMENT CYFROWYCH TRANSFORMACJI.

AGILE PRACTICES

Budowanie zwinnej organizacji, zdolnej do ciągłej innowacji
doskonalenia w obszarze oferty, procesów i modeli biznesowych. 

ENTERPRISE CLOUD

Wsparcie w definiowaniu i wdrażaniu bezpiecznych strategii wykorzystaniau chmury obliczeniowej (multi-cloud/hybrid cloud) i platform wspierających ekosystemy cyfrowych usług. 

DATA DRIVE ENTERPRISE

Pomoc w osiąganiu przewagi informacyjnej dzięki wdrożeniu modelu „Data Driven Enterprise” oraz wspierających go nowoczesnych procesów, narzędzi i kompetencji analitycznych. 

DIGITAL PORTFOLIO

Projektowanie architektury cyfrowych produktów,
wspierających je platform
oraz rozwiązań organizacyjnych i technologicznych.

W RAMACH WSPARCIA CYFROWEJ TRANSFORMACJI RETHINK REALIZUJE:

  • Szkolenia Masterclass
  • Warsztaty RETHINK PROCESS
  • Doradztwo
  • Konferencję Digital Champions