Rethinkers

Jarosław
Milewski

Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zarządzania projektami i programami. Prowadzi szkolenia m. in. w zakresie: Agile, PMI/PMBOK, PRINCE2, Change Management. Od 2011 roku współpracownik APMG International. Posiada tytuł Doktora nauk informatycznych Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego (IIUW) oraz Międzynarodowy Dyplom Zarządzania, (Diplôme International de Management / MBA), Institut Français de Gestion- uzyskany z wyróżnieniem.